Wie kan niercelkanker krijgen?

15-02-2014 21:24

Per jaar krijgen ongeveer 1.700 mensen in Nederland te horen dat zij niercelkanker hebben. Het merendeel van de niercelkankerpatiënten is ouder dan 60 jaar. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.Iedereen kan niercelkanker krijgen. Er bestaat geen recept om zeker gevrijwaard te blijven van niercelkanker. Van deze vorm van kanker is de oorzaak nog niet bekend. Wel is duidelijk dat rokers meer risico lopen op nierkanker dan niet-rokers. 
Bij minder dan 5% van de mensen met niercelkankeris de ziekte ontstaan door een erfelijke aanleg. Erfelijkheid is dan de (belangrijkste) oorzaak van de niercelkanker.

Algemene aanwijzingen voor de erfelijke vorm van niercelkanker zijn:   -  het vóórkomen van nierkanker bij meerdere personen in de familie;
   -  het ontstaan van nierkanker op relatief jonge leeftijd;

   -  kanker in beide nieren of meerdere tumoren in één nier.


Er zijn meerdere ziektebeelden bekend die een erfelijke vorm van niercelkanker (kunnen) veroorzaken.

 

De meest voorkomende zijn:

  -  de Ziekte van Von Hippel-Lindau  

- het Birt-Hogg-Dubé syndroom  

-  het Hereditair Papillair niercelcarcinoom


Als op basis van uw gegevens en/of uw familiegegevens een erfelijek oorzaak wordt vermoed, zal de arts ditmet u bespreken. U kunt dan voor een erfelijkheidsonderzoek worden verwezen naar een klinisch geneticus. U vindt meer informatie op de pagina Kanker en erfelijkheid.De informatie op deze site gaat over niercelkanker in het algemeen.


Bron:   www.vumc.nl