Zijn MGN-3 supplementen ('Biobran') zinvol om de tumorgroei te remmen ?

08-12-2018 19:08

                                
Voeding en Kanker info - pillen

Foto: vk-pillen.
Nee, er is onvoldoende bewijs dat MGN-3 supplementen zinvol zijn om de tumorgroei te remmen.


Wat zijn MGN-3 supplementen?


MGN-3, of in de handel ook wel BioBran genoemd, is een supplement dat bestaat uit de buitenste vliesjes van de rijstkorrel (de zemel) die een bewerking hebben ondergaan. De zemel is als het ware 'voorverteerd' waardoor de stof arabinoxylan is ontstaan. Het idee is dat deze stof het immuunsysteem zou kunnen versterken, de tumorgroei zou kunnen remmen en tumoren gevoeliger zou kunnen maken voor chemotherapie.


Studies in reageerbuizen en bij proefdieren:

Uit een klein aantal studies in reageerbuisjes en bij proefdieren komen aanwijzingen dat MGN-3 een gunstige invloed heeft op bepaalde afweercellen. Ook dat tumorcellen gevoeliger worden voor chemotherapie (paclitaxel en daunorubicine) en dat tumorcellen sneller stierven. Verschillende studies bij muizen laten zien dat MGN-3 de tumorgroei afremt, een andere studie laat zien dat muizen die MGN-3 kregen minder gewichtsverlies hadden bij cisplatine gebruik, en dat ratten die MGN-3 kregen minder last van diarree hadden bij gebruik van cisplatine.


Zowel onderzoek bij dieren als onderzoek in reageerbuisjes kunnen niet worden vertaald naar de mens, omdat stoffen in het menselijk lichaam zich heel anders gedragen en de reacties heel anders kunnen zijn dan bij proefdieren of in reageerbuisjes. Op basis van deze studies kunnen geen conclusies worden getrokken. De meeste studies zijn bovendien gefinancierd door de fabrikant en uitgevoerd door een onderzoeksgroep waar de mede-uitvinder van MGN-3 deel van uitmaakt. Het is wenselijk dat meer onderzoeksgroepen hetzelfde effect laten zien in een onafhankelijke studie.


Studies bij mensen:

Daarnaast worden in een overzichtsrapport uit 2017 verschillende zogenaamde case reports besproken, dit zijn individuele patiënten die MGN-3 gebruikten. Deze mensen gebruikte gemiddeld 3 gram MGN-3 per dag. Volgens de verslagen konden deze mensen jarenlang stabiel leven met dank aan de MGN-3.


Ook worden in dit overzichtsrapport een aantal studies beschreven waar mensen met diverse vormen van kanker gedurende drie weken tot drie jaar gevolgd werden. Deze mensen hadden veelal voor aanvang van de studie chemotherapie en/of bestraling ondergaan. 96 mensen met diverse soorten kanker die gedurende 18 maanden MGN-3 gebruikten, hadden een betere overleving dan de 109 mensen die het niet gebruikten. Een studie met 25 vrouwen met borstkanker die één week voor en één week na de chemotherapie MGN-3 gebruikten, waren minder moe, hadden meer eetlust en minder haaruitval dan de 25 vrouwen die het niet gebruikten. Een studie onder 38 mensen met levercelkanker (stadium 1 en 2) die gedurende een jaar dagelijks één gram MGN-3 gebruikten, kwam de tumor minder vaak terug, was de tumorgrootte kleiner geworden en waren er nog meer mensen in leven vergeleken met de groep van 30 mensen die geen MGN-3 kreeg.


Dit zijn studies bij relatief kleine groepen, zeer diverse groepen mensen. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de twee groepen wel met elkaar vergelijkbaar waren in bijvoorbeeld ziektegeschiedenis en prognose en de patiënten in de ene groep dus veel zieker waren dan in de andere. Het is daardoor onduidelijk of er sprake is van een verschil door MGN-3 of door iets anders.


De case reports geven de situaties van individuele mensen weer. Dit zegt niets over hoe een middel bij een grote groep mensen werkt. Bovendien worden alleen van zeer positieve en opvallende verhalen case reports geschreven. De verhalen over mensen bij wie de MGN-3 niet werkte, zijn dus niet te vinden. Meer studies met meer mensen en uitgevoerd door andere onderzoekers zijn nodig om deze resultaten te bevestigen en de veiligheid te kunnen beoordelen. Op dit moment is er nog onvoldoende over MGN-3 bekend om het als supplement in te zetten bij de behandeling van kanker.
Bron: www.voedingenkankerinfo.nl