Asbest: klussen of verbouwen.

02-03-2015 21:13


Ga je klussen of verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Pas dan op voor asbest. Asbest is gevaarlijk als je asbestvezels inademt die vrij kunnen komen bij het klussen. Bijvoorbeeld als je boort of zaagt in asbesthoudend materiaal. Sinds 1993 zijn vrijwel alle toepassingen van asbest verboden. 

asbest-verwijderen-shut_21143062.jpg

Vaak is asbest verwerkt in golfplaten (schuurdaken), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in oudere afdekplaten, vensterbanken en vloerbedekking. Daar kun je het vaak rustig laten zitten, zolang je het materiaal maar niet beschadigt. Wil je zeker weten of ergens asbest in zit? Vraag dan advies aan een gecertificeerde asbestverwijderaar bij jou in de buurt: Ascert. https://www.ascert.nl/voor-opdrachtgevers/zoek-een-bedrijf/item11?mapSearch=

Asbest is niet eenvoudig te herkennen. 'Los' heeft het een vezelige structuur en is het meestal wit of lichtgrijs. Maar het meeste asbest in en rond Nederlandse huizen is verwerkt in asbestcement (daken, plafondafwerking). Daarin is het minder goed zichtbaar. 


Materialen waarin asbest kan zitten:

Voorbeelden van materialen waarin asbest kan zitten, zie je hieronder.

asbest_dak_300x196.png

 Asbest op dak.

asbest_leiding_300x196.png

Asbest in leidingen.

asbest_plafond_300x196.png

Asbest in plafondplaten.

asbest_vloerzeil_200x196.png

Asbest in vloerzeil.


Asbest vermijden:

Asbest is schadelijk voor je gezondheid. Wie een oud huis gaat slopen of verbouwen, moet oppassen voor dit materiaal. Asbest werd tot in de jaren tachtig veel gebruikt bij de bouw van huizen. Sinds 1993 is het gebruik in Nederland verboden en sinds 2005 is het (her)gebruik van asbest ook op Europees niveau geheel verboden. Met een goede reden: het inademen van asbestvezels kan longvlies en buikvlieskanker (mesothelioom), asbestose (stoflongen) of longkanker veroorzaken. Als je asbest ontdekt, moet je het in een aantal gevallen (laten) verwijderen. In bepaalde omstandigheden is het beter om asbest te laten zitten.


Tips:

 • 1                    

  Je herkent asbesthoudende producten aan de vezelige structuur. Wit asbest, met een witte tot lichtgrijze kleur, is de meest gebruikte vorm van asbest.

 • 2                    

  Wil je asbest verwijderen? Informeer dan bij de gemeente welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen en waar je het materiaal kwijt kunt.

 • 3                    

  Ga nooit in asbest boren of zagen, of het op een andere manier bewerken. Daarbij komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden.

 • 4                    

  Alleen een microscopische analyse kan bewijzen of een materiaal of product asbest bevat. Een gecertificeerd bedrijf in asbestinventarisatie kan - tegen betaling - nagaan of in een woning asbest aanwezig is.


Asbest en jouw gezondheid:

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezels kunnen makkelijk worden ingeademd. Eenmaal in het lichaam kunnen ze ziektes veroorzaken.

De Gezondheidsraad schatte in 2010 het aantal mensen dat in Nederland jaarlijks overlijdt als gevolg van contact met asbest op 1300. Vooral mensen die door hun werk veel en langdurig met asbest hebben gewerkt en die veel asbestvezels hebben ingeademd, lopen risico's.


Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest:

Asbest werd vroeger op twee manieren gebruikt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, meestal cement. De kans dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken is klein. Als hechtgebonden asbest niet beschadigd is, levert het weinig gevaar op voor de gezondheid. Het bekendste voorbeeld van het gebruik zijn golfplaten en eterniet wandplaten. Maar asbest is ook gebruikt in bloembakken, riool-, gas- en waterleidingbuizen.

Losgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Hierdoor kunnen de asbestvezels makkelijker vrijkomen. Losgebonden asbest moet dan ook altijd afgedekt of verwijderd worden. Het is bijvoorbeeld toegepast in vinylzeil, brandwerende kleding, afdichtingskoord, isolatieplaten en als spuitasbest.


Asbest verwijderen:

Particulieren mogen asbest dat vastzit aan een bouwwerk alleen met toestemming van de gemeente zelf verwijderen. De gemeente meldt welke voorschriften daarbij gelden op grond van het Asbestverwijderingsbesluit. Geeft de gemeente geen toestemming aan de particulier om het asbest zelf te verwijderen, dan moet het asbest worden verwijderd door een bedrijf. Ook het bedrijf moet zich daarbij aan voorschriften houden die staan in het Asbestverwijderingsbesluit. Als een omgevingsvergunning (vroeger: 'sloopvergunning') nodig is bij een verbouwing, dan moet eerst een asbestinventarisatie plaatsvinden. Je kunt bij jouw gemeente terecht voor meer informatie.

In de meeste gemeenten kun je kleine hoeveelheden asbesthoudend afval apart en goed verpakt inleveren bij het afvaldepot.


Herkennen van asbest:

Je kunt asbest herkennen aan de volgende kenmerken:

 • Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, hoewel dat bij hechtgebonden producten en materialen vaak moeilijk te zien is. Wit asbest werd het meest gebruikt. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur.
 • De leeftijd van jouw materiaal zegt iets over of er al dan niet asbest in kan zitten. Producten van vóór 1983 kunnen losse asbest bevatten; hechtgebonden asbest is gebruikt tot 1993.

De fabrikant of leverancier van een product en de eigenaar/verhuurder van een huis kan je mogelijk vertellen of er asbest aanwezig is. Alleen een microscopische analyse kan bewijzen of het materiaal of product echt asbest bevat. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf kan - tegen betaling - nagaan of in een woning asbest aanwezig is.


Producten met asbest:

Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de producten (en de precieze onderdelen daarvan) waar asbest in kan zitten.

ProductWaar zit mogelijk asbest in?
Asbestcement platen, asbestkarton of asbesthoudend boardGevels, dak- en trapbeschot, plafonds, in en rondom schoorstenen, in of bij de cv-installatie, in galerijen van flats, op schuren en garages (golfplaat)
VloerbedekkingDe rug van sommige soorten vinylzeil en sommige oude, harde vinyltegels van vóór 1983
Huishoudelijke apparatenHaardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes ouder dan 20 jaar
SpuitasbestIsolatiemateriaal, als brandwerende laag op staalconstructies


Verantwoordelijkheid voor asbest:

Als huiseigenaar ben je verantwoordelijk voor het asbest en mag je zelf bepalen of de asbest uit de woning wordt verwijderd, tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie. Voer je een renovatie of verbouwing uit waarvoor een omgevingsvergunning (vroeger: 'bouwvergunning') nodig is? Dan ben je verplicht een asbestinventarisatie uit te voeren. De gemeente controleert of deze inventarisatie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De eigenaar van het asbest moet zelf de verwijderingskosten betalen.


Huurwoning: verhuurder verantwoordelijk:

Asbesthoudende materialen die tijdens de huurperiode door de huurder zijn aangebracht moet de huurder in principe zelf verwijderen. Als het asbesthoudende materiaal is overgenomen van de vorige huurder, is de verhuurder meestal verantwoordelijk voor het asbesthoudende materiaal.

De huurder kan de verhuurder vragen om asbest te verwijderen. Als het om onbeschadigd hechtgebonden asbest gaat, is de verhuurder daar evenwel niet toe verplicht. De GGD of de gemeente kunnen bemiddelen.


Meer informatie:


Bron: www.milieucentraal.nl