Zorg Thuis.

ALGEMENE INFO.

02-03-2014 19:25
Ontvangt u thuis zorg? Krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden? Of zorg van een verpleegkundige, of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Voor deze zorg betaalt u aan het CAK een eigen bijdrage. Ontvangt u thuis hulp bij het huishouden? Deze hulp valt onder de...

Eigen bijdrage CAK.

02-03-2014 19:30
Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere zorggebruik, uw leeftijd, https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-8-uw-leeftijd.htmluw huishouden https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-6-uw-huishouden.htmluw inkomen en vermogen....

Mantelzorg.

02-03-2014 19:43
Wat is mantelzorg? Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, willen meestal die laatste levensfase thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving. De zorg die dan wordt gegeven door partner, kinderen of andere familie of vrienden wordt mantelzorg genoemd. En degene die deze...

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ)

02-03-2014 19:47
Ja, ze bestaan echt. In alle plaatsen in Nederland is er een organisatie met vrijwilligers, die er speciaal zijn om mantelzorgers te ontlasten. VPTZ is geen vervanging voor beroepsmatige zorg. Deze vrijwilligers zijn er juist om een extra steun te zijn voor u als mantelzorger, zodat u even...

Wijkverpleegkundige en thuisverzorgende.

02-03-2014 19:50
De wijkverpleegkundige is bij uitstek de functionaris waar u terecht kunt met allerlei vragen over het organiseren van de zorg thuis en op welke wijze u deze zorg voor uzelf of uw naaste kunt krijgen. Ook is de wijkverpleegkundige op de hoogte van de hulpmiddelen die voor u van belang kunnen zijn...

Thuiszorg Organisatie Vierstroom.

02-03-2014 20:02
Thuiszorg                 Thuiszorg is hulp van een professionele verpleegkundige, verzorgende of huishoudelijke hulp bij u thuis. Thuiszorg helpt u om (langer) zelfstandig te blijven wonen in uw eigen vertrouwde...

Allerzorg.

03-03-2014 18:59
Welkom bij Allerzorg         Allerzorg levert zorg aan iedereen die voor korte of langere tijd behoefte heeft aan ondersteuning thuis. Dat doen wij vanuit verschillende vestigingen in heel Nederland.Samen met u zorgt Allerzorg voor een passende oplossing voor...

Specialistisch Verpleegkundig Team.

06-08-2014 19:12
Het Specialistisch Verpleegkundig Team is deskundig met betrekking tot het uitvoeren van diverse medisch-technische handelingen in de thuissituatie, het verzorgingshuis en het verpleeghuis. Daarnaast heeft het team ruime kennis en ervaring op het gebied van zorg aan het zieke kind en palliatieve...