Behandeling bij huidkanker.

24-01-2014 21:45
 

 U kunt de volgende behandelingen krijgen:


Verschillende artsen maken samen voor u een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Zij kijken hierbij naar:

  • de vorm van huidkanker
  • de plaats en grootte van de tumor
  • uw leeftijd
  • uw lichamelijke conditie

Als er meerdere behandelmogelijkheden zijn die hetzelfde resultaat geven, spelen ook een rol:

  • het cosmetisch resultaat
  • de ervaring die uw arts heeft met een bepaalde behandeltechniek
  • uw eigen wensen

Voorop staat natuurlijk dat de behandeling de best mogelijke kansen op herstel moet geven.

De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met u.
 


Oncologiebespreking

Uw arts bespreekt met u welke behandeling u kunt krijgen. Hij kijkt daarbij naar de soort kanker en het stadium van de ziekte.

Meestal heeft hij uw situatie eerst doorgesproken met een team van gespecialiseerde artsen. Dit heet een oncologiebespreking.

In alle ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij de oncologiebespreking. U krijgt dus altijd automatisch een tweede mening.


Doel van de behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing. Of op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten.

Curatieve behandeling

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

Adjuvante behandeling

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt dit na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

Neo-adjuvante behandeling

Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat u deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Zo’n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten.


 


 

Bron:   www.kanker.nl