Beschermt kefir tegen kanker?

14-02-2018 19:42Op basis van het huidige onderzoek, kan geen conclusie getrokken worden of er een relatie bestaat tussen de consumptie van kefir en kanker.


kefir.Productie proces:

Kefir is een zuivelproduct van Turkse oorsprong. Het is een dik vloeibare, koolzuurhoudende en licht alcoholische drank (0,1 - 1% alcohol in kefir tegen 4,5% alcohol in pils). Het bevat een unieke samenstelling van melkzuur en een alcoholische gisting van lactose in de melk. Het wordt gemaakt door kefirkorrels (die micro-organismen bevatten) toe te voegen aan melk. Deze micro-organismen uit de korrels vermenigvuldigen zich waarbij o.a. melkzuur wordt gevormd. Het eindproduct kefir heeft door dit productieproces een unieke smaak gekregen In de kefir zijn levende bacteriën aanwezig. Kefir behoort tot de 'probiotica'.


Gezondheidseffecten kefir:

Er is onderzoek naar kefir en kanker gedaan in de vorm van reageerbuisonderzoek en proefdieronderzoek. Het merendeel van de onderzoeken naar kefir en kanker laten hetzelfde zien. In de meeste studies werd de tumorgroei in muizen met borstkanker of longkanker geremd. Ook leek de kefir de ontwikkeling van kanker te remmen. Bij studies met muizen en ratten met andere tumoren was er geen gunstig effect van kefir op de groei van de tumor. Er zijn bij proefdieren geen ongunstige effecten van kefir op kanker gevonden. Deze proefdierstudies hadden het nadeel dat ze heel kleinschalig waren, waardoor de bewijskracht klein is.


Er is geen onderzoek bij mensen gedaan naar het effect van kefir op het ontstaan van kanker of bij de behandeling van kanker. Resultaten van proefdieronderzoek kunnen niet zonder meer overgebracht worden op mensen. Er zal dus eerst onderzoek bij mensen gedaan moeten worden.
Bron: www.voedingenkankerinfo.nl