Bestraling.

25-01-2014 22:51
 

 Bestraling, ook wel radiotherapie genoemd, is een behandeling ter plaatse van de tumor, waarbij kankercellen geheel of gedeeltelijk door straling worden vernietigd. Kankercellen verdragen straling slechter dan gezonde cellen. Door straling beschadigde kankercellen herstellen zich niet of nauwelijks. Gezonde cellen herstellen zich over het algemeen wel. Bestraling (radiotherapie) bij een beentumor is meestal nodig, als deze niet volledig is verwijderd. Sommige tumoren, zoals het Ewingsarcoom, verdwijnen zeer snel onder invloed van bestraling. Voor het osteosarcoom is de gevoeligheid van radiotherapie beduidend minder.
 

Radiotherapie wordt bij bottumoren vaak door middel van uitwendige bestraling gedaan. Het te bestralen gebied wordt van buitenaf (door de huid heen) bestraald. De radiotherapeut berekent nauwkeurig hoeveel straling nodig is. Ook bepaalt hij of zij hoeveel keer u bestraald moet worden. Voor deze radiotherapie is geen ziekenhuisopname nodig.

Meestal vindt radiotherapie plaats na de operatie. De bestralingsbehandeling kan worden afgestemd op de situatie zoals deze tijdens de operatie is geconstateerd en op de resultaten van het microscopisch onderzoek van het verwijderde weefsel.
 

Bij hoge uitzondering vindt radiotherapie voorafgaand aan de operatieplaats. Een reden hiervoor kan zijn om alvast een deel van het kwaadaardige weefsel onschadelijk te maken. Tijdens de operatie hoeft dan minder weefsel verwijderd te worden.


 

Bron:  www.amc.nl