Boek/web: Psychiatrie en kanker.

20-04-2016 18:48   

                 

Psychische zorg voor kankerpatiënten is complex. Als naaste van een patiënt met een psychiatrische stoornis en kanker, stelde Nicole Wouters het boek Psychiatrische stoornis en kanker, ervaringsverhalen samen. Haar boek omvat interviews met en egodocumenten van patiënten die voor de diagnose kanker al leden aan een psychiatrische aandoening. Medisch-inhoudelijk zijn de verhalen niet zo interessant. Medisch beleid wordt verklaard door de patiënten en herhaaldelijk vraag ik me af hoe het feitelijk is gegaan.


Het boek heeft vooral een signaalfunctie, niet in de laatste plaats voor professionals. Want het illustreert hoe verbrokkeld en onbekend de zorg voor deze patiëntengroep is. En hoe dit voor patiënten kan voelen. De uitleg over wat er in Nederland wél bestaat aan geïntegreerde zorg op het gebied van psychiatrie en oncologie, is gebrekkig en komt niet goed uit de verf. Het boek lijkt de aanzet tot meer: inmiddels werkt Wouters samen met het Trimbos-instituut aan een projectvoorstel om een kennisplatform op te richten. Maartje Katzenbauer


Het boek is gratis als pdf en voor 7,50 euro in drukvorm te bestellen via www.nicolewouters.nl

 

Bron: www.medischcontact.nl