Chemobrain: slecht functioneren door chemotherapie.

24-01-2015 22:26


Chemobrein is het geheel van geheugenverlies, verwardheid, vermoeidheid, concentratieproblemen en focusvermindering door een kankerbehandeling met chemokuur en bestraling. De term chemobrain is door artsen spottend gegeven aan mensen die klaagden over minder goed mentaal functioneren. Artsen dacht tot voor kort dat chemotherapie nooit door de hersen-bloed-barriere kon komen maar dat is een onjuiste aanname geweest. De hersen-bloed-barriere moet de hersenen beschermen tegen gevaarlijke gifstoffen. De artsen dachten dat mensen die zeiden dat ze last hadden van mentale achteruitgang de problemen inbeeldden maar dat blijkt niet zo te zijn. Patiënten hebben wel degelijk last van een chemobrain en minder mentaal prestatievermogen.


Chemobrain, een ernstige bijwerking:

Ongeveer 99% van de mensen die behandeld worden met chemokuur of bestraling krijgt last van een chemobrain. Dit is niet alleen een tijdelijke stoornis; maanden en jaren na een behandeling hebben mensen nog steeds last van vermoeidheid en geheugenverlies. Chemobrain is een ernstige bijwerking van chemokuur en bestraling maar uiteraard niet zo ernstig als de dood, die ook gevolg van chemokuur en bestraling kan zijn. Deze therapieën staan er immers om bekend dat ze juist kanker kunnen veroorzaken. Het is veelzeggend dat er diverse artsen in de wereld zijn die chemokuur toedienen maar zeggen dat als zij zelf kanker krijgen deze behandeling zouden weigeren.


Met PET-scans het brein meten:

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die een chemokuur of bestraling ondergaan veel minder goed in staat zijn om hun aandacht te richten of verschillende dingen tegelijk te doen. Dr. Daniel Silverman heeft aan de universiteit van Los Angeles onderzoek gedaan naar hjet verschijnsel chemobrain. Hij maakte met behulp van PET-scans metingen van de bloedtoevoer in de hersenen tijdens geheugentests. Het blijkt dat de vrouwen die hij onderzocht een lagere verbrandingssnelheid hebben in de frontale hersenschors. Dat is een bewijs dat de chemicaliën die tijdens een chemokuur worden gebruikt toegang vinden tot de hersenen.


Chemokuur beschadigt hersencellen:

Mark Noble is professor in de genetica, neurobiologie en anatomie aan de universiteit Rochester in New York. Hij ontdekte dat de middelen carmustine, cisplatine en cytosine-arabinoside meer schade aan hersencellen aanrichten dan aan kankercellen. Noble zegt dat het effect van deze stoffen met vertraging optreedt. De schade wordt niet direct gemaakt zodra de chemische stoffen in het lichaam worden gezet. Deze vertraging maakt het voor onderzoekers moeilijker om een link te leggen en is er de oorzaak van dat oncologen professor Noble niet geloven. Het komt in de geneeskunde vaak voor dat behandelende artsen wetenschappelijk onderzoek dat hun behandelmethode in twijfel trekt, niet geloven. Dat is een vreemd fenomeen; het zou in de wetenschap niet moeten gaan om geloof maar om wetenschappelijke feiten.


Steun voor professor Noble:

Chemobrain als een onmogelijke optie aan de kant schuiven is niet gebaseerd op wetenschapplijk onderzoek. De gegevens van professor Noble zijn al vijf jaar bekend maar nog steeds niet geïncorporeerd in het parate kennisarsenaal van oncologen. Christine Meyers van de neuro-oncologie-afdeling van het M.D. Anderson Cancer Institute in Houston ondersteunt Noble in zijn bevindingen. Zij stelt dat het werk van Noble een opstap is om klinisch onderzoek te doen naar behandelmethoden die het zenuwstelsel onbeschadigd laten.


Onderzoek naar voorkomen chemobrain begint:

Bernadine Cimprich is een professor aan de universiteit van Michigan. Zij doet momenteel onderzoek naar manieren om de effecten op het brein van chemokuur te verminderen. Daarmee accepteert ze dat chemokuur door de hersen-bloed-barriere kan gaan. Ze stelt de mensen centraal in haar onderzoek en staat op het standpunt dat als de patiënt klachten heeft hieer iets aan moet worden gedaan.


Bron: www.mens-en-gezondheid.infonu.nl