Chemotherapie.

23-02-2014 17:48

Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die cellen doden of de celdeling remmen. Chemotherapie is samen met de operatie en bestraling de meest toegepaste methode om kanker te behandelen. 


Een behandeling met chemotherapie roept bij de meeste mensen vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen. Het is niet altijd makkelijk die informatie te begrijpen, te onthouden en te verwerken.


Hoe werkt chemotherapie?

Na toediening komen de cytostatica in het bloed terecht. Via het bloed worden zij door het hele lichaam verspreid en kunnen zij vrijwel overal in het lichaam kankercellen bereiken.

Cytostatica grijpen in op het groeiproces van kankercellen. Sommige tasten de kankercel aan op het moment waarop deze zich deelt. Andere hebben hun uitwerking op een eerder tijdstip.

Er zijn tientallen verschillende soorten cytostatica. Afhankelijk van de soort kanker kunnen een of meer cytostatica voor een behandeling worden gebruikt.


Combinatiebehandelingen

Als de behandeling bestaat uit de toediening van één bepaald medicijn, spreken we van monotherapie. Het kan ook voorkomen dat een behandeling bestaat uit verschillende soorten medicijnen of uit een combinatie van behandelingen. Dan spreken we van combinatietherapie. De specialisten gaan na van welke aanpak u de beste resultaten mag verwachten.Voorbeelden van combinatietherapie zijn:

 • doelgerichte therapie
 • chemoradiatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Doel van chemotherapie

Chemotherapie kan worden toegepast als een curatieve, aanvullende, palliatieve of neo-adjuvante behandeling.


Curatief

Sommige soorten kanker reageren goed op chemotherapie. De tumor kan ermee worden vernietigd. De behandeling is gericht op genezing. Dit wordt ook wel een curatieve behandeling genoemd.


Adjuvant

Een aanvullende behandeling wordt gegeven ná de in opzet genezende behandeling. Bijvoorbeeld chemotherapie na een operatie of bestraling om eventueel achtergebleven kankercellen te vernietigen. Of om eventuele zeer kleine, onzichtbare uitzaaiingen (micrometastasen) buiten het operatie- of -bestralingsgebied te vernietigen. Deze aanvullende behandeling is gericht op het vergroten van de kans op genezing. Dit wordt ook wel een adjuvante behandeling genoemd.


Palliatief 

Als de ziekte niet (meer) genezend kan worden behandeld, is een palliatieve behandeling mogelijk. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte, het verminderen van klachten of het voorkomen van klachten. Met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.


Neo-adjuvant 

Deze aanvullende behandeling wordt gegeven vóór (neo) de in opzet genezende behandeling. Bijvoorbeeld chemotherapie voor bestraling of een operatie. De bedoeling is om de tumor beter te kunnen behandelen en eventuele uitzaaiingen (metastasen) ergens anders in het lichaam te vernietigen. Vaak is een minder ingrijpende operatie mogelijk als de tumor kleiner is geworden door neo-adjuvante chemotherapie. Deze neo-adjuvante behandeling is gericht op het vergroten van de kans op genezing.

Uw specialist (oncoloog-internist of hematolooginternist) zal u uitleggen met welke bedoeling hij een behandeling met chemotherapie aan u voorstelt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chemotherapie in combinatie met doelgerichte therapie

Steeds vaker wordt chemotherapie gecombineerd met doelgerichte medicijnen. Van verschillende doelgerichte medicijnen is al aangetoond dat zij in combinatie met chemotherapie de kans op overleving verbeteren.

Behandelingen met doelgerichte medicijnen zijn nog in ontwikkeling en vinden vaak plaats in onderzoeksverband. Maar bij veel soorten kanker zijn deze medicijnen al onderdeel van de standaardbehandeling, waaronder:

 • borstkanker
 • nierkanker
 • non-Hodgkin


Chemotherapie in combinatie met hyperthermie

Afhankelijk van het ziekenhuis waar u wordt behandeld en de soort kanker, krijgt u gedurende een aantal weken cytostatica. De combinatie van chemotherapie met hyperthermie, warmtebehandeling, kan soms worden toegepast bij baarmoederhalskanker na eerder bestraling.

Kankercellen kunnen slechter tegen een hoge temperatuur dan gezonde cellen. Bij een warmtebehandeling wordt de temperatuur van de tumor verhoogd tot ongeveer 40 - 45˚C. Hiervoor gebruikt men microgolfbestraling. Omdat met warmtebehandeling slechts een gedeelte van de kankercellen wordt gedood, wordt deze altijd in combinatie met andere behandelmethoden gegeven.


Adviezen

Een gecombineerde behandeling met hyperthermie vraagt veel van u. U moet vaak voor behandeling naar het ziekenhuis. Dit is vermoeiend en inspannend. Het is daarom aan te raden om tussentijds zo veel mogelijk te ontspannen.


 • Doe dingen die u prettig vindt en die niet te inspannend zijn.
 • Rust regelmatig even uit als u daar behoefte aan heeft.
 • Als u hyperthermie krijgt in combinatie met chemotherapie, kunt u veel van uw vragen en klachten ook bespreken met uw internist of zaalarts.


Chemoradiatie

Chemoradiatie is de combinatie van bestraling en chemotherapie. Chemotherapie en bestraling versterken elkaar in hun werking.


U krijgt deze combinatie van behandelingen  bijvoorbeeld als de tumor te groot is om operatief te verwijderen. Chemoradiatie wordt onder meer gegeven bij:


 • baarmoederhalskanker
 • endeldarmkanker
 • kanker van de anus
 • longkanker
 • slokdarmkanker
 • strottenhoofdkanker

U kunt alleen chemoradiatie  krijgen in ziekenhuizen met een afdeling Radiotherapie. Radiotherapie is een ander woord voor bestraling.


Bijwerkingen

U wordt gedurende een bepaalde periode bestraald en in diezelfde periode krijgt u ook chemotherapie. De behandelingen worden dus gelijktijdig toegediend. Nadeel hiervan is dat de bijwerkingen heviger zijn.
Bijwerkingen die kunnen optreden zijn:


 • vermoeidheid
 • slikklachten
 • overgevoeligheidsreacties
 • misselijkheid


Haaruitval komt niet veel voor. Dit komt doordat bij chemoradiatie de dosis chemotherapie veel lager is dan wanneer u alleen chemotherapie krijgt. De klachten verdwijnen meestal binnen 1 tot 3 maanden na de behandeling.Bron:   www.kanker.nl