Collecte voor hospice De Mantelmeeuw.

15-08-2023 17:20

 

 

Collectant Mieke Broens: “Als ik voor De Mantelmeeuw collecteer kom ik haast nooit voor een dichte deur!”

Collectant Mieke Broens: “Als ik voor De Mantelmeeuw collecteer kom ik haast nooit voor een dichte deur!” Stichting de Mantelmeeuw.

 

 

 

 

 

 

REGIO > De jaarlijkse Mantelmeeuw-collecte is weer in aantocht.  

 

 

In de week van maandag 21 t/m zaterdag 26 augustus  2023  wordt er gecollecteerd voor De Mantelmeeuw (hospice en terminale thuiszorg door vrijwilligers).

 

 

Tientallen collectanten gaan die week met een collectebus huis-aan-huis op pad in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten.

 

Er kan contant worden gedoneerd of – wat steeds meer mensen willen – door met de mobiele telefoon een QR-code te scannen.

 

De opbrengst van de jaarlijkse collecte is met het oog op nieuwbouw extra belangrijk. De Mantelmeeuw hoopt dan ook dat veel mensen met hun gift mee willen bouwen.

 

 

Bouwen aan nieuwe Mantelmeeuw:

 

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden ondersteunt mensen in de laatste fase van hun bestaan. Met hulp van goed getrainde vrijwilligers kunnen mensen die terminaal zijn op een waardige en persoonlijke manier afscheid nemen van het leven. Steeds meer mensen maken gebruik van het hospice. Het huidige hospice aan de Meeuwenlaan is uit haar jas gegroeid, en er zijn plannen voor nieuwbouw. De opbrengst van de collecte komt daarom zeker goed van pas: voor een nieuw hospice is veel geld nodig.

 

Wie nog een paar uurtjes overheeft in de collecteweek is van harte welkom als collectant! Ook dit jaar kan De Mantelmeeuw nog nieuwe collectanten gebruiken. Stuur een mailtje naar info@demantelmeeuw.nl en er wordt snel contact opgenomen! 

 

 

Ook thuiszorg door vrijwilligers:

 

Hulp in de laatste fase door vrijwilligers van De Mantelmeeuw is er niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan, maar juist ook – wat mensen die gaan overlijden vaak graag willen - thuis. Niet iedereen weet dat De Mantelmeeuw-thuiszorgvrijwilligers terminale patiënten en hun mantelzorgers ook thuis kunnen ondersteunen. De Mantelmeeuw besteedt veel aandacht aan die bijzondere vorm van thuiszorg.

 

 

Voor haar financiering is De Mantelmeeuw voor het grootste deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.

 

 

 

Bron: www.varnws.nl