Controle bij borstkanker (m)

24-01-2014 22:25
 

 Mannen die voor borstkanker zijn behandeld, blijven jarenlang onder controle bij de behandelend specialisten. Bij de controles kijkt de arts of de ziekte is teruggekomen. Daarvoor worden beide borsten onderzocht. Omdat het risico op terugkeer de eerste 5 jaar het grootst is, wordt u in die periode vaker gecontroleerd.

Om te kijken of in uw gezonde borst eventuele tumoren (zijn) ontstaan, krijgt u een mammografie . U krijgt dit onderzoek elk jaar of om de 2 jaar, afhankelijk van uw leeftijd. Uw behandelend arts doet ook minstens 1 keer per jaar een lichamelijk onderzoek.

Na een borstoperatie is het maken van een mammografie niet altijd mogelijk. In dat geval krijgt u een MRI. Zeker bij mannen die het borstkankergen (BRCA) hebben, kan de arts een jaarlijkse MRI adviseren.

Wanneer u klachten heeft, wordt daar verder onderzoek naar gedaan. Het advies is daarom om alert te zijn op de signalen van uw lichaam en bij eventuele veranderingen contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Het kan moeilijk zijn om klachten, zoals pijn of kortademigheid te beoordelen. Laat u onderzoeken bij klachten die steeds erger worden en langer dan 3 weken aanhouden. Daaruit kan ook blijken dat de klachten niets met borstkanker te maken hebben. Ook een nieuw knobbeltje of andere verandering(en) aan de behandelde borst zijn reden voor onderzoek.

Bij plaatselijke terugkeer van de ziekte of bij het ontstaan van een tweede tumor zonder uitzaaiingen op afstand komt u opnieuw in aanmerking voor een in opzet genezende behandeling (curatieve behandeling). Bij plaatselijke terugkeer van de ziekte mét uitzaaiingen op afstand kan een ziekteremmende of klachtenverminderen behandeling worden gegeven (palliatieve behandeling). Doel daarvan is de kwaliteit van leven te verbeteren. Ook klachten kunnen dan vaak effectief worden bestreden.


 

Bron:   www.kanker.nl