De Polikliek Pijnbestrijding van het AMC te Amsterdam.

16-02-2014 18:49

U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing gekregen naar de polikliniek Pijnbestrijding. De polikliniek Pijnbestrijding biedt onderzoek en behandeling op het gebied van pijn. De arts kan u helpen met chronische pijnklachten, pijn bij kanker en specifieke pijnsyndromen zoals zenuwpijn.

De polikliniek Pijnbestrijding is onderdeel van de afdeling Anesthesiologie. U wordt beoordeeld en behandeld door een team bestaande uit anesthesiologen, klinisch psychologen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via consultatie diverse andere specialisten bij een onderzoek te betrekken. Bijvoorbeeld een neuroloog, een orthopeed of een psychiater. Als u behandeld wordt voor pijn bij kanker werkt de polikliniek Pijnbestrijding nauw samen met een palliatief team en de afdelingen Radiotherapie en Oncologie.

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u helpt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.


Bron:  www.amc.nl