Digitaal contact in de zorg: de patiënt wil wel.

20-06-2023 18:03

 

 

 

 

 

Beeld Nastasic

 

 

 

 

 

De meerderheid van de mensen met kanker staat open voor meer digitale zorg, zoals beeldbellen, e-consulten of gezondheidsapps. Maar deze digitale middelen worden in de kankerzorg beperkt gebruikt. NFK doet daarom een oproep aan ziekenhuizen: omarm techniek én bied maatwerk.

 

‘Digitaal contact met je arts over kanker, wat vind jij?’ Die vraag stond centraal in de Doneer Je Ervaring-peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), waar ook Hematon deel van uit maakt. De vragenlijst werd door 4.196 mensen met kanker ingevuld. Ook onderzoekers van het Amsterdam UMC en het Centre for Human Drug Research dachten mee. 

 

 

E-consult:


Nog geen kwart van de mensen met kanker maakt gebruik van de optie om thuis een e-consult te krijgen, in plaats van een consult in het ziekenhuis. De voornaamste reden dat ze het niet doen, is dat veel mensen niet weten dat het kan. Een kwart van de mensen die geen ervaring heeft met een e-consult, heeft hier wel interesse in. ‘Soms zit je met een simpele vraag waar je de arts over wilt consulteren zonder direct fysiek belasting uit te oefenen op het spreekuur’, aldus een respondent.

 

 

Beeldbellen:


Zes op de tien mensen met kanker vindt beeldbellen als vervanger van een ziekenhuisbezoek een (enigszins) goed idee. Ten opzichte van een bezoek aan het ziekenhuis scheelt het tijd, kosten en energie. 

 

Niet alle consulten lenen zich natuurlijk voor beeldbellen. Zo wordt beeldbellen niet als directe vervanging gezien van een intakegesprek of gesprek over behandelopties. Ook niet als fysieke controle nodig is. Beeldbellen kan wel worden ingezet voor tussentijdse uitslag- of (na)controle gesprekken.

 

 

Apps of wearable:


Gezondheidsapps op een smartphone, tablet of wearable (een digitaal horloge) worden door veel ondervraagden gebruikt. Slechts 7 procent gebruikt kankerspecifieke apps. Deze meten hoe het fysiek en emotioneel met iemand gaat of geven inzicht in bijwerkingen van de behandeling. Op de vraag of men bereid is om kankerspecifieke informatie via een app te delen met het ziekenhuis, antwoordt 70 procent positief. De meeste mensen willen dit om aan de arts te laten weten hoe het lichamelijk en geestelijk gaat en om bijwerkingen te melden. 

 

Prof. dr. Hanneke van Laarhoven, internist-oncoloog bij Amsterdam UMC Cancer Center is enthousiast over de uitkomsten van de DJE-peiling: ‘Met het inzetten van apps en andere vormen van digitale zorg kunnen we bijwerkingen van bijvoorbeeld chemotherapie beter en eerder zien. Hierdoor kunnen we mensen met kanker mogelijk beter behandelen en hen meer kansen bieden op langer leven met een goede kwaliteit van leven. De peiling zie ik als een oproep om digitale middelen meer in te zetten in de zorg en onderzoek te verrichten naar hoe we deze het beste kunnen gebruiken.’

 

 

Digitaal contact heeft potentie:


Irene Dingemans, belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg bij NFK, is verrast hoeveel respondenten positief zijn over het delen van gegevens via apps en zelfs wearables. ‘Dit biedt mogelijkheden om de zorg tijdens het intensieve behandeltraject beter en patiëntvriendelijker te maken. Hierbij is het uiteraard wel belangrijk dat privacy en goed gebruik van data geborgd zijn.’

 

Dat beeldbellen en e-consulten nog weinig gebruikt worden, vindt Dingemans opvallend. ‘Digitaal contact is welkom als je te ziek of te moe bent voor een bezoek aan het ziekenhuis. Veel respondenten geven aan dat het hen veel tijd en geld kan besparen. Het voornaamste nu is dat de optie voor digitaal contact aangeboden wordt, zodat patiënten die wíllen, er gebruik van kunnen maken.’ Ze benadrukt daarbij dat maatwerk een belangrijke voorwaarde is, want een deel van de patiënten wil niet via de digitale weg contact. En uiteraard blijven voor de meeste patiënten periodieke fysieke controles noodzakelijk. 

 

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen zij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. Door middel van Doneer Je Ervaring, het panel van en voor mensen die leven met kanker, krijgen wij inzicht in de behoeften en meningen van patiënten en naasten. Deze inzichten delen wij met de politiek, media, zorg, wetenschap en verzekeraars. www.nfk.nl.

 

 

De volledige rapportage is te downloaden: doneerjeervaring.nl 

 

 

 

Bron: www.hematon.nl/nieuwsberichten