Doneer uw statiegeld aan Hospice Heerenveen.

18-09-2023 17:14

 

 

Auteur: Dennis Stoelwinder - grootheerenveen.nl

 

 

 

 

 

 

HEERENVEEN - Wist u dat u via de flessenautomaat van Albert Heijn in Heerenveen kunt bijdragen aan een goed doel?

 

Bij het inleveren van de flessen en blikjes kunt u ervoor kiezen om het statiegeldbedrag te doneren. Al deze gedoneerde bedragen maken uiteindelijke een mooi groot bedrag dat geschonken wordt aan een (lokaal) goed doel. Op dit moment is dat de Voedselbank Heerenveen.

 

In oktober en november 2023 is Hospice Heerenveen (VPTZ Julia Jan Wouters Hospice & Thuiszorg) het doel van de maand bij Albert Heijn Heerenveen.

 

 

Het Hospice in Heerenveen:

 
 
 
VPTZ Julia Jan Wouters Hospice biedt met name in de regio Heerenveen en Weststellingwerf e.o. de best mogelijke palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Zowel in de vertrouwde thuissituatie als in het gastvrije hospice in Heerenveen. Het Hospice is er voor iedereen, ongeacht inkomen, huidskleur, religie of levensbeschouwing. En dit doen we met deskundige, liefdevolle verzorging en begeleiding in een huiselijke sfeer.
 
 

Vrijwilligers, vergoedingen, donaties en giften:

 

Om een Hospice 7 dagen per week (24/7) draaiende te houden is er voldoende financiële armslag nodig. Hospice Heerenveen draait bijna volledig op vrijwilligers, die zich hiervoor inzetten.

Uiteraard wordt de component Zorg & Verblijf vergoed, maar voor de aankleding, het comfort en net even dat beetje extra wat je voor de bewoners wilt doen is een gulle gift of donatie altijd een welkom geschenk. Wij zorgen ervoor, dat uw gift en/of donatie een mooie invulling krijgt wat weer volledig ten goede komt aan ons mooie Hospice.

 

 

Het Hospice in Heerenveen draait op inkomsten uit diverse bronnen, denk aan:

 

  • Subsidieregeling Palliatieve Terminale Zorg van het Ministerie van VWS;
 
  • Bijdrage van zorgverzekeraars voor onze gasten die daarvoor een aanvullende; verzekering hebben afgesloten;
 
  • Eigen bijdrage van gasten die deze aanvullende verzekering niet hebben;
 
  • Donaties en acties;
 
  • Erfstellingen, legaten en giften;
 
  • Bijdragen van sponsoren.
 
  • Statiegeld doneren bij de Albert Heijn in Heerenveen

 

 

 

Dus als u een sponsorbijdrage wilt leveren? 

 

Zet dan al uw statiegeldflessen in september 2023 apart en lever ze in oktober en/of november 2023 in bij het AH-filiaal aan de Passage 2 in Heerenveen.

 

 

 

Bron: www.grootheerenveen.nl