Geneesmiddelen en hulpmiddelen bij de Ziekte Kanker.

29-06-2014 20:28

Levensreddende medicijnen zo snel mogelijk binnen bereik.

Er komen steeds meer nieuwe 'individueel' werkzame medicijnen tegen kanker. Tegelijkertijd bezuinigt de overheid op de zorg. Juist in deze omstandigheden zorgen we ervoor dat effectieve (nieuwe) medicijnen en hulpmiddelen beschikbaar zijn en blijven.
 
We hebben invloed op het vergoedingsbeleid en op ontwikkelingen in het gebruik van medicijnen. Zo zijn we structureel betrokken bij beoordelingen en rapporten over medicijnen van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH). Zowel nationaal als internationaal hebben we inbreng op het gebied van geneesmiddelenbeleid. We hebben invloed op de keuze van onderzoek naar nieuwe medicijnen. Ook bij de patiëntveiligheid van medicijnen zijn we betrokken.

Medicijnen in de palliatieve fase

We dragen bij aan het maatschappelijk debat over medicijnen in de palliatieve fase. Vroegtijdig inzetten palliatieve zorg voorkomt die 'chemo teveel'.

Standpunt innovatieve medicijnen.

De Levenmetkanker-beweging pleit voor meer informatie over trials en betere financiering van innovatieve medicijnen.

Standpunt bekostiging medicijnen.

Vaak zijn deze medicijnen duur of slechts geschikt voor kleine patiëntengroepen. Ook groeit het aantal kankerpatiënten. Hierdoor dreigt de zorg onbetaalbaar te worden. Daarom moeten we in gesprek om de kosten van oncologische zorg beheersbaar te houden.


Bron:  Kanker.nl