Groen licht voor Hospice en Logeerhuis in Lemelerveld.

19-07-2023 17:22

 

 

Auteur: De Redactie - dalfsennet.nl/nieuws

 

 

Groen licht voor Hospice en Logeerhuis in Lemelerveld - Foto: Ingezonden foto

 

 

 

 

 

LEMELERVELD – In mei 2022 kwamen wij als initiatiefgroep naar buiten met het initiatief om een combinatiehuis (voor Hospice en Respijt) op te zetten in Lemelerveld. De koptekst vorig jaar was: “Een huis voor Hospicezorg en Respijtzorg in Lemelerveld?”

 

Achter deze vraag stond toen een vraagteken maar daar mogen we inmiddels een uitroepteken achter zetten. Wij kunnen nu bekendmaken dat het ons gaat lukken om binnen afzienbare tijd een Hospice en Logeerhuis te openen in het centrum van Lemelerveld.

 

Op een droomplek, in het huis waar vroeger dokter Goede woonde en praktijk hield aan de Blikman Kikkertweg 1. Een bijzondere plek in het centrum waar je heel gemakkelijk eens binnenloopt. Een plek waar mensen mogen overlijden ( Hospice) of tijdelijk verblijven (logeren) zonder het dorp uit te moeten. Door een ongelooflijk waanzinnig mooie gift van Harry, Miny en Rob Lenferink, recht uit hun hart, is het mogelijk om dit ambitieuze plan verder uit te werken en ons initiatief te realiseren. Naast de giften van de familie Lenferink hebben nog een aantal (oud)inwoners een bedrag toegezegd wat het mogelijk maakt om het huis fysiek aan te passen voor toekomstige gasten. Hiermee is zeker niet gezegd dat het hele financiële gedeelte nu geregeld is. Met een leeg pand beginnen we niet zoveel, het zal nog aangepast moeten worden en moeten worden ingericht. De op te richten stichting zal zeker aan de slag gaan met het vragen van een financiële bijdrage van inwoners, het bedrijfsleven en verschillende fondsen. De gemeente Dalfsen reageert zeer positief op het Lemelerveldse initiatief en denkt goed met ons mee.

 

 

Ons initiatief:


Voor ouderen, hulpbehoevenden en stervenden is het op dit moment niet mogelijk om in Lemelerveld te blijven, wanneer dit tijdelijk nodig of wenselijk is. Lemelervelders zijn voor een verblijf in een Hospice of voor een vorm van Logeerzorg aangewezen op buurtdorpen of verder van huis. Het gevolg, voor met name ouderen en alleenstaanden, is dat bezoek aan familie en/of vrienden niet altijd mogelijk is. Het is eenieder gegund om dichtbij huis te blijven.

 

De combinatie van Hospicezorg en Logeerzorg maakt van dit initiatief een uniek concept. Wij willen een huis zijn waar de nadruk ligt op de kwaliteit van leven in een huiselijke omgeving voor mensen in hun laatste levensfase en voor mensen die tijdelijk niet thuis de zorg kunnen krijgen die nodig is. Uitgangspunt daarbij is respect voor eigenheid, autonomie en privacy van de gast in een veilige en rustige omgeving.

 

 

Het Hospice:


Het Hospice biedt hulp aan ernstig zieke en lijdende mensen in de laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is en sterven en dood onafwendbaar zijn. Uitgangspunt is om mensen in de terminale fase van hun leven zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. Hierbij wordt gestreefd om de omgeving van de zieke optimaal bij de zorg te betrekken. Toch is het om uiteenlopende redenen niet altijd mogelijk in deze laatste levensfase thuis te blijven. Dan bestaat de mogelijkheid om de zorg -met behulp van familie, vrijwilligers en beroepsmatige hulpverleners- voort te zetten in een Hospice waarbij de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd. Verblijf in het Hospice is kortdurend van aard.

 

 

Het Logeerhuis:


Het Logeerhuis, een ‘gewoon’ huis midden in de buurt, waar mantelzorgers hun zorg tijdelijk kunnen overdragen aan zorgzame vrijwilligers. Uitgangspunt is dat gasten begrijpen wat er gebeurt, want het Logeerhuis heeft ‘open deuren’ waar iedereen in en uit kan lopen. Maar ons huis biedt ook de mogelijkheid van een kortdurend verblijf voor gasten die herstellen na bijvoorbeeld een operatie en voor wie teruggaan naar huis nog niet mogelijk is omdat daar niet de juiste zorg/aandacht geboden kan worden.

 

Inmiddels hebben de initiatiefnemers een vijftal mensen bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen en het bestuur van de stichting zal zich de komende periode bezig houden met de inrichting van het huis, het aanvragen van de nodige vergunningen en het aanschrijven van diverse fondsen. De komende tijd zal er ook veel energie worden gestoken in het aantrekken van de nodige vrijwilligers op allerlei gebied. De samenstelling van het stichtingsbestuur is op dit moment: Janny Velthuis, Irma Hegeman, Annet van der Kolk, Johan Neppelenbroek en Vincent Kemper. Als iemand op enige wijze ons wil helpen of ondersteunen dan bent u meer dan welkom! Ons emailadres is: hospice.logeerhuislemelerveld@gmail.com. Uiteraard houden wij jullie de komende maanden op de hoogte van alle ontwikkelingen en plannen. Ons streven is om begin 2024 de deuren te openen voor onze gasten. Voor het zover is nodigen wij alle inwoners graag uit voor een open huis.

 

 

 

Groen licht voor Hospice en Logeerhuis in Lemelerveld - Foto: Ingezonden foto

 

 

 

Bron: www.dalfsennet.nl