Heeft lijnzaad een gunstig effect op de hormoonhuishouding?

11-04-2016 18:16

vk-lijnzaad-superfoods


Nee, er zijn onvoldoende aanwijzingen dat lijnzaad een invloed heeft op de hormoonhouding. Er is in theorie een binding met de oestrogeen receptor wat mogelijk een gunstig effect zou kunnen geven. Deze binding is echter zo beperkt, waardoor een effect minimaal is of niet merkbaar een verschil maakt.


Wat is lijnzaad?

Lijnzaad is het zaad van vlas. Vlas kan in twee groepen worden verdeeld: vezelvlas en olievlas. Vezelvlas is de grondstof voor linnen (stof) en van olievlas kan olie geperst worden. Deze lijnzaadolie is rijk aan onverzadigde vetzuren zoals omega 3. Daarnaast is het zaad een bron van lignanen; een stof die gerekend wordt tot de fyto-oestrogenen dat wil zeggen plantaardige stoffen die zich enigszins gedragen als menselijk oestrogeen. In dit stuk is alleen gekeken naar lijnzaad en niet naar lijnzaadolie omdat deze geen fyto-oestrogenen bevat. Lijnzaad bevat ook cyanide, een giftige stof. De hoeveelheid cyanide in lijnzaad is echter laag  Beperkt gebruik van lijnzaad, zoals een eetlepel lijnzaad (7 à 8 gram) door de yoghurt, leidt niet tot cyanidevergiftiging. Na bakken en koken is de cyanide volledig verdwenen. Lijnzaad is online verkrijgbaar en in diverse winkels.


Kan lijnzaad de hormoonhuishouding beïnvloeden?


Lijnzaad wordt net als soja tot de fyto-oestrogenen gerekend. Lignanen uit lijnzaad zijn net als de isflavonen uit soja, stoffen uit planten die veel op menselijke oestrogenen lijken. Fyto-oestrogenen lijken de werking van oestrogeen in het lichaam tegen te gaan. Dit komt doordat ze de plek innemen van oestrogeen, ze verdringen als het ware het oestrogeen.


Meer informatie over soja kunt u hier lezen: https://www.voedingenkankerinfo.nl/helpen-sojaproducten-het-risico-op-borstkanker-te-verkleinen/


Fyto-oestrogenen zouden een gunstig effect kunnen hebben op menopauzale klachten zoals opvliegers en ook het risico op borstkanker zou kunnen verkleinen. Lignanen zijn echter zwakker in het binden met de oestrogeen receptoren dan de isoflavonen. In een studie naar het effect  van lijnzaad op overgangsklachten kreeg de ene groep vrouwen 6 weken lang, een reep met 7,5 gram lijnzaad te eten en de andere groep vrouwen niet. Het resultaat van deze studie liet zien dat beide groepen vrouwen minder vaak last hadden van  opvliegers en dat deze opvliegers minder intens waren. In deze studie werd dus geen effect gezien van  lijnzaad op overgangsklachten. Een grote overzichtsstudie geeft aan dat er weinig aanwijzingen zijn dat lijnzaad invloed heeft op de hormoonhuishouding na de menopauze. Als tot 10 gram lijnzaad toegevoegd werd aan voeding waren er geen belangrijke verschillen van oestrogenen in het bloed. Als in studies meer lijnzaad per dag moest worden gebruikt waren er vaak klachten met de stoelgang en overgevoeligheid voor lijnzaad. De deelnemers hebben voor deze onderzoeken hun voeding niet verder aangepast. Het is mogelijk dat de deelnemers te weinig dronken en door de toegenomen hoeveelheid vezels klachten met de stoelgang hadden.


Lees verder op de Website.... https://www.voedingenkankerinfo.nl/heeft-lijnzaad-een-gunstig-effect-op-de-hormoonhuishouding/  Bron: www.voedingenkankerinfo.nl