Het inwendig kijkonderzoek (coloscopie)

01-03-2014 18:52

Is tijdens het bevolkingsonderzoek bloed ontdekt in uw ontlasting? Met een coloscopie kan achterhaald worden of er sprake is van darmkanker of poliepen.

Een coloscopie is een inwendig kijkonderzoek in uw darm.

Het kijkinstrument: de endoscoop

De coloscopie wordt uitgevoerd met een kijkinstrument: de endoscoop. Een endoscoop is een flexibele slang die ongeveer net zo dik is als een vinger. De arts schuift de endoscoop via de anus in uw darm. Aan het uiteinde van de slang zitten een lampje en een camera. Het lampje zorgt ervoor dat de arts de binnenkant van uw darm goed kan bekijken. De beelden die de camera maakt, zijn te zien op een monitor.

Poliepen verwijderen of weefsel wegnemen

Tijdens de coloscopie kan de arts ook poliepen verwijderen of een stukje weefsel wegnemen voor verder onderzoek. In een laboratorium wordt de aard van het weefsel of de poliep onderzocht. Deze ingrepen zijn vrijwel pijnloos. Wel is er een kleine kans op complicaties.

De kans op complicaties

Bij ongeveer 2 op de 1.000 coloscopieën ontstaan complicaties:

  • De meest voorkomende complicatie is een bloeding. De bloeding kan direct na het onderzoek optreden, maar ook in de eerste week na het onderzoek. Een bloeding kan vrijwel altijd weer tot stoppen worden gebracht door de arts tijdens dezelfde of een nieuwe coloscopie.
  • Een zeldzame, maar zeer ernstige complicatie is een darmperforatie. Dit is een gaatje of scheurtje in de wand van de darm. Ontlasting kan op dat moment in de buikholte terecht komen. Hierdoor kan een buikvliesontsteking ontstaan. Dit is een gevaarlijke situatie, waarbij vaak een spoedoperatie nodig is.

Er is een heel kleine kans op overlijden als gevolg van een coloscopie. Het is nog niet bekend hoe groot deze kans is voor coloscopieën als gevolg van een bevolkingsonderzoek met deze ontlastingstest. Deze kans zal waarschijnlijk liggen tussen 1 op de 400.000 en 1 op de 10.000. 

De uitslag van de coloscopie

Direct na de coloscopie vertelt de arts u de uitslag van het vervolgonderzoek. Als er weefsel of een poliep is weggehaald, wordt dit onderzocht in een laboratorium. U hoort de uitslag van dat onderzoek na ongeveer een week.

Geen volledige zekerheid

De coloscopie biedt geen volledige zekerheid dat darmkanker ontdekt wordt. Er is altijd een kans dat kleine poliepen of andere afwijkingen niet worden opgemerkt. Bijvoorbeeld als de darm niet goed schoon is.

Klachten na het onderzoek

Na een coloscopie hebben veel mensen nog enige tijd klachten zoals buikpijn, darmkrampen, een opgeblazen gevoel en winderigheid. Dit is normaal en wordt meestal veroorzaakt door de ingeblazen lucht. Als uw arts een poliep of een stukje weefsel heeft weggehaald, dan kunt u wat bloed via de anus verliezen. 

Wat als de klachten erger worden?

De klachten na de coloscopie verminderen en verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Worden de klachten juist erger of krijgt u koorts? Neem dan direct contact op met de dienstdoende maag-darm-leverarts (MDL-arts) via de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

Kosten

Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis. Het vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie) maakt geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. Uw zorgverzekering betaalt de kosten van het onderzoek. Afhankelijk van uw eigen risico moet u mogelijk zelf een deel betalen. Bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

Meer informatie

  • Welke ingrepen zijn mogelijk tijdens een coloscopie?

https://www.mlds.nl/onderzoeken/8/colonoscopie/tijdens-het-onderzoek/Bron:   RIVM.