Hoe we helpen [ Hematon ]

27-06-2014 20:57

Hematon probeert zijn doelstellingen langs drie wegen te bereiken:

• Door begrijpelijke, actuele en betrouwbare informatie te verschaffen

• Door lotgenotencontact op maat te bieden

• Door samen met anderen de belangen te behartigen van patiënten met

   bloedkanker, lymfklierkanker en patiënten die een stamceltransplantatie

   hebben ondergaan.


Hematon geeft een informatief kwartaalblad uit met medische informatie, interviews met patiënten en partners die op een bijzondere manier met hun ziekte omgaan, brieven en oproepen van lezers. Via de Hematon fora en sociale media kun je informatie en ervaringen uitwisselen.

Daarnaast organiseert de Hematon landelijke en regionale bijeenkomsten met prominente sprekers, die hun toehoorders op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en hun vragen beantwoorden.

Patiënten hebben soms behoefte om contact te hebben met iemand die het ziekteproces zelf heeft meegemaakt. Hematon heeft over het hele land contactpersonen die je met raad en daad terzijde kunnen staan. Ze zijn zelf patiënt geweest en speciaal opgeleid om anderen van dienst te kunnen zijn.

Hematon wil een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg voor patiënten met bloedkanker, lymfklierkanker en patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan.

Samen met andere organisaties van kankerpatiënten zet Hematon zich in op het gebied van medicijnenbeleid, onderzoek en voorlichting over vermoeidheid na kanker, bij problemen over reïntegratie en arbeidsongeschiktheid en bij voorlichting op scholen en medische opleidingen.


Stichting Hematon 

Postbus 8152

3503 RD Utrecht

Tel. 030-291 60 90

E-mail: info@hematon.nl

IBAN: NL 70 RABO 0177 8963 10


Bron:  Stichting Hematon.