Hoe wordt palliatieve zorg vergoed?

11-02-2019 19:31Palliatieve zorg wordt vergoed uit de zorgverzekering, de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit hangt af van of u een indicatie voor de Wet langdurige zorg heeft, of niet.


Voor sommige zorg betaalt u het eigen risico en/of een eigen bijdrage.


Waar kunt u informatie krijgen over vergoedingen?


Vergoeding vanuit de zorgverzekering:

Voor informatie over de vergoeding vanuit uw zorgverzekering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Uw zorgverzekering vergoedt kosten van onder andere: ziekenhuis, huisarts, wijkverpleging, tijdelijk verblijf in verpleeghuis, medicijnen en hulpmiddelen, fysiotherapie, vervoer en psychosociale zorg.


Uw zorgverzekeraar kan u ook informatie geven over het eigen risico en eigen bijdragen.


Vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

Voor informatie over vergoeding vanuit de Wlz, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor in uw regio. 


Voor zorg uit de Wlz geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Daarvoor kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK).


Vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

Voor informatie over zorg vanuit de Wmo, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Daar kunt u terecht voor bijvoorbeeld respijtzorg (vervangende zorg om de mantelzorger te ontlasten), hulpmiddelen, vervoer en maaltijdvoorziening thuis, huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning.


Ook voor deze zorg gelden eigen bijdragen. Gaat het om een maatwerkvoorziening? Dan int het CAK de bijdrage. 

Vragen?

Weet u niet waar u voor zorg of ondersteuning naar toe moet of heeft u hier vragen over? Dan kunt u bellen of mailen met het Nationale Zorgnummer of het Juiste Loket


Tips:

  • Wanneer u belt naar uw zorgverzekeraar, vraag dan om zorgadvies. De betrokken medewerkers zijn vaak zorgdeskundigen die de tijd voor u nemen om met u mee te denken. 
  • Let op bij de keuze van thuiszorg (wijkverpleging). Biedt de aanbieder ook palliatieve zorg en heeft deze een contract met uw zorgverzekeraar? Vraag advies voor een passende aanbieder bij uw zorgverzekeraar.
  • Houd de kosten die voor eigen rekening komen goed bij. Denk aan verblijf in hospice, zelfzorgmiddelen, vervoerskosten etc. Die kunnen mogelijk worden meegenomen bij de belastingaangifte. 
  • Het is sinds kort ook mogelijk om thuis hulp bij levensvragen te krijgen van een geestelijke verzorger.  Vraag dit na bij het netwerk palliatieve zorg in uw regio.Bron: www.kanker.nl