Hoe zit het met oestrogeengehalten in diverse zuivelproducten en borstkanker?

20-02-2018 17:22Voeding en Kanker info - Kaas


Het klopt dat volle zuivelproducten meer oestrogeen bevatten dan halfvolle of magere producten. Het oestrogeen wordt in het vet opgeslagen. Doordat kaas meer vet bevat dan melk, zal kaas meer oestrogeen bevatten dan melk. In het kader van een gezonde voeding is het advies om dagelijks ongeveer een halve liter melk- en melkproducten en twee plakken kaas te eten (zie Zijn melkproducten kankerverwekkend?). Bovendien krijgt u met deze hoeveelheden niet teveel oestrogeen binnen. Het beperken van volle produkten of het vervangen van volle door halfvolle produkten belangrijk is bij overgewicht of risico op overgewicht. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor borstkanker.

Bevat geitenmelk minder oestrogeen dan koeienmelk?

Er is inderdaad een verschil tussen geitenmelk en koeienmelk. Geitenmelk bevat duidelijk minder oestrogeen dan koeienmelk. Echter, de hoeveelheid oestrogeen (oestron en oestradiol) die u via zuivelproducten binnen zou krijgen, is klein. Amerikaanse analyses hebben aangetoond dat als u 3 bekers halfvolle koeienmelk (550 ml) zou drinken, u 92 nanogram oestrogeen binnenkrijgt.


Als u 3 bekers geitenmelk zou drinken, krijgt u 33 nanogram oestrogeen binnen. Dit zijn zeer lage doseringen. De ADI (aanvaardbare dagelijkse inname, dit is de hoeveelheid die als veilig wordt gezien) van oestradiol is 0-0,5 µg/kg lichaamsgewicht (0,5 microgram is 500 nanogram).


92 nanogram is slechts een fractie van deze ADI. Een andere groep Amerikaanse onderzoekers beweert zelfs dat er geen actieve oestrogenen in melk zitten. Zij troffen alleen sporen van oestrogenen aan. Oestrogenen uit de voeding worden grotendeels door de lever inactief gemaakt.


Slechts vijf procent van de geconsumeerde oestrogenen komen in de actieve vorm in het bloed.


Er zijn helaas geen cijfers te vinden over oestrogeengehalten in Nederlandse zuivelproducten.

Zit er in verhitte of verzuurde zuivelproducten minder oestrogenen?

Het verhitten of zuur maken van melk heeft geen invloed op het gehalte van oestrogenen. In een kleine studie zijn meerdere proefmonsters van rauwe melk vergeleken met verhitte melk of zuur gemaakte melk. De verhitte melk is verhit tot 70 graden Celcius en 95 graden Celcius Na verhitting was er geen echt verschil in het gehalte aan oestrogenen. Het zuur maken van de melk is gedaan door de melk op kamertemperatuur in open lucht spontaan zuur te laten worden. Na twee dagen is dit proces gestopt door de zuur gemaakte melk te koelen. De studie concludeert dat verhitting of het zuur maken van zuivel geen effect heeft op het gehalte aan hormonen in zuivel.

Andere hormonen in melk?

Recombinant Bovine Growth Hormone is een hormoon dat aan Amerikaanse koeien wordt gegeven om de melkproductie te stimuleren. In Europa is dit verboden. Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van het toedienen van dit groeihormoon aan koeien op het risico op borstkanker bij mensen.
Bron: www.voedingenkankerinfo.nl