Hospice de Markies Bergen op Zoom.

09-08-2014 13:34Het is de wens van velen om thuis te kunnen sterven in een vertrouwde omgeving en te midden van de mensen die hen lief zijn.  Helaas is het om tal van redenen niet altijd mogelijk die wens in vervulling te laten gaan. Ook kan men bewust de keuze maken om niet thuis, in een ziekenhuis of verpleeghuis te sterven. Voor hen is er Hospice De Markies.

Centraal in Hospice De Markies staan de gasten. Uitgangspunt is dat elke gast zelf invulling geeft aan de dagen, weken of maanden tijdens het verblijf in het hospice: u geeft zelf aan wat u wenst of nodig heeft, wie u om u heen wilt hebben, hoe u uw dag doorbrengt en op welke wijze u afscheid wilt nemen.
Hospice De Markies staat open voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging, achtergrond of leeftijd.

Mensen willen leven op hun eigen manier...Mensen willen sterven op hun eigen manier...Missie:

Wij bieden ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven een huiselijke omgeving om te sterven als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is.


Visie:

Wij willen ieder mens in staat stellen ook in de laatste levensfase richting te geven aan het eigen leven en de afronding daarvan. De wensen en behoeften van de gast staan daarbij voorop. Wij respecteren de ander in haar of zijn anders zijn en bieden de ander ruimte om dit tot uitdrukking te brengen. De zorg voldoet aan een hoog kennisniveau en deze kennis wordt gedeeld in de regio Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Wij richten ons op een goede samenwerking en ieder voelt zich daar verantwoordelijk voor. Verlichting van ongemakken en kwaliteit van leven (welbevinden en comfort) zijn de uitgangspunten. Hospice De Markies staat open voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging, achtergrond of leeftijd.


Kernwaarden:

Onze kernwaarden zijn autonomie, keuzevrijheid, respect, waardigheid, eigenheid, vertrouwdheid, huiselijkheid, betrokkenheid op de persoon in totaliteit (holistische eenheid) en gepaste nabijheid van hulpverleners. Deze kernwaarden zijn nader omschreven in de Gouden Regels van Hospice de Markies.


Onderscheidend:

Hospice de Markies onderscheidt zich ten opzichte van palliatieve units op de volgende punten:

  • Kleinschalig georganiseerd met een vertrouwde en huiselijke sfeer.
  • Palliatief terminale zorg is de enige functie (geen andere vormen van zorg). Dit bestaat onder andere uit pijnbestrijding en het helpen bij het zo draaglijk en menswaardig mogelijk maken van de laatste fase van het leven.
  • Gespecialiseerde hoogwaardige professionele verzorging en verpleging, ondersteund door vrijwilligers.
  • Laagdrempelig.
  • Gefinancierd met een combinatie van publieke en private middelen.
  • Begeleiding en ondersteuning van naasten.
  • Veel aandacht voor zingevingsvraagstukken rond leven, sterven en de dood.
  • Veilige en rustige omgeving.
  • Cultuur staat in het teken van afscheid nemen van het leven.Voor opname:

Cliëntenservicebureau tanteLouise-Vivensis
Telefoon: 0900 - 900 44 44 (lokaal tarief)

Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Telefoon: 088 - 789 14 60

Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ)
Telefoon: 0800 - 0087


Meer informatie:

Locatiemanager Hospice De Markies  Leanne Otto
email: leanne.otto@tantelouise-vivensis.nl
Telefoon: 0164 - 851 001

Coordinator vrijwilligerswerk Connie Zagers
email: connie.zagers@tantelouise-vivensis.nl
Telefoon: 0164 - 71 33 00


Stichting Vrienden van Hospice De Markies:

p/a Kardinaal de jonglaan 1
4624 ES Bergen op Zoom
E-mail: info@vriendenhospicedemarkies.nl


Hospice De Markies:

Kardinaal de Jonglaan 1
4624 ES Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 851 001 (24 uur per dag bereikbaar)
E-mail: hospicedemarkies@tantelouise-vivensis.nl  

Hospice De Markies is een onderdeel van stichting tanteLouise-Vivensis

Boerenverdriet 18
4613 AK Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 71 33 33
E-mail: info@tantelouise-vivensis.nl  


Bron: www.hospicedemarkies.nl