Hoispice huis De Oase te Oss.

10-02-2014 19:14
 

 


De Oase - een menswaardig alternatief

Veel mensen die weten dat ze nog maar beperkte tijd te leven hebben, kiezen ervoor om thuis te blijven tijdens hun laatste levensfase. Maar soms is thuis sterven, om welke reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk. Bijvoorbeeld omdat naaste familieleden (mantelzorgers) zijn overleden, te ver weg wonen, of om andere redenen de dagelijkse zorg niet op zich kunnen nemen. Dan kan een Bijna Thuis Huis een volwaardig alternatief zijn voor de thuissituatie waar bewoners, samen met familieleden en met hulp en begeleiding van vrijwilligers, hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.


 


Contactgegevens & route


 

Contactgegevens:


Bezoekadres én postadres t.b.v. de bewoners:
Stichting Bijna Thuis Huis de Oase
Koornstraat 70
5346 TL Oss

Voor navigatie: Koornstraat 143 (De Oase is aan de overzijde daarvan).


Postadres t.b.v. zakelijke relaties:
Stichting Bijna Thuis Huis de Oase
Postbus 392
5340 AJ Oss

Telefoon 0412 614442 (tussen 10.00 en 16.00)
Email coördinator@hospicedeoase.nl
www.hospicedeoase.nl

Bankrekeningnummer 19.04.54.490
KvK-nummer 17144188


 

Bron:   www.hospicedeoase.nl

 

“Het was na 2 weken van medisch onderzoek en slecht nieuws een soort thuiskomen in de Oase. Er was veel begrip voor de situatie en ook voor het verdriet. En er was zorg voor de bewoner en veel aandacht voor de familie.”