Individueel zorgplan

11-02-2019 18:08

 

                    

Uw zorgverleners maken met u een individueel zorgplan. Hierin staat onder andere welke palliatieve zorg u krijgt, met welk doel en wie deze zorg zal geven. 


Bij het opstellen van het zorgplan wordt rekening gehouden me wat u belangrijk vindt, en wat uw doelen, wensen en behoeften zijn. Samen praat u hierover en bespreekt u welke zorg mogelijk en wenselijk is. Ook uw naasten worden bij het opstellen van het zorgplan betrokken.


Als uw ziekte erger wordt, of als uw doelen of wensen veranderen, kan het zorgplan bijgesteld worden. 


U kunt het zorgplan altijd bekijken. Ook uw zorgverleners kunnen uw zorgplan inzien.


Lees ook: Hoe houd ik invloed op de zorg die ik krijg?


Vooruitplannen en samen beslissen:

Uw arts kijkt verder dan alleen de korte termijn. Hij bespreekt met u ook welke situaties in de toekomst kunnen ontstaan. En welke zorg er dan mogelijk is. 


U beslist samen met uw arts welke zorg het beste bij u past. Uw wensen en situatie zijn leidend voor de uiteindelijke beslissing. Bron: www.kanker.nl