Inloophuis De Kans in Biddinghuizen voelt zich in het nauw gedreven.

07-08-2023 17:31

 

 

Auteur: Kees Bakker - flevopost.nl/dronten

 

 

Op dit moment is De Kans gevestigd in een pand aan de Havenweg, naast het Koetshuis, maar die beide panden worden gesloopt.

Op dit moment is De Kans gevestigd in een pand aan de Havenweg, naast het Koetshuis, maar die beide panden worden gesloopt. 

Foto: Fotostudio Wierd.

 
 
 
 
 
 
 
 
Inloophuis De Kans in Biddinghuizen vreest voor zijn voortbestaan. De noodgedwongen verhuizing naar een ander pand is nog niet in kannen en kruiken en de tijd dringt. Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad vragen het college om opheldering.
 


Sloop aanstaande:


De Kans is een particulier initiatief dat sinds 2012 bestaat. Het inloophuis wordt gerund door vrijwilligers en valt vanaf 2018 onder De Meerpaal. Biddinghuizenaren kunnen er een kopje koffie of thee drinken, rustig de krant of de tijdschriften lezen, een spelletje doen of meedoen aan de activiteiten die er worden aangeboden. Zo wordt er gekookt voor en gegeten met elkaar en mensen kunnen er ook terecht met allerlei vragen op sociaal en maatschappelijk gebied. Het inloophuis wil vooral laagdrempelig zijn en vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke rol in Biddinghuizen.
 
Op dit moment is De Kans gevestigd in een pand aan de Havenweg, naast het Koetshuis, maar die beide panden worden gesloopt. Voor De Kans heeft de gemeente daarom eerder de voormalige kringloopwinkel aan De Dreef 5 gehuurd. Dat pand gereed maken voor De Kans verloopt echter moeizaam en het inloophuis klaagt dat gemaakte afspraken daarover ook niet worden nagekomen door de gemeente. Vandaar dat men de noodklok luidt en hoopt dat de politiek ingrijpt, want de sloop staat voor 1 november op de agenda.
 
 

De Tekst gaat verder onder de Foto:

 

Biddinghuizenaren kunnen in Inloophuis De Kans een kopje koffie of thee drinken, rustig de krant of de tijdschriften lezen, een spelletje doen of meedoen aan de activiteiten die er worden aangeboden.

Biddinghuizenaren kunnen in Inloophuis De Kans een kopje koffie of thee drinken, rustig de krant of de tijdschriften lezen, een spelletje doen of meedoen aan de activiteiten die er worden aangeboden. 

Foto: Inloophuis De Kans.

 
 
 
 
 

Politieke zorgen:

 

Voor de VVD, PvdA, ChristenUnie en Leefbaar Dronten is het reden het college aan de moK en hoe dit proces tot nu toe verloopt. Daarbij wil men ook weten hoe de samenwerking tussen de gemeente, De Meerpaal en het inloophuis tot nu toe wordt ervaren, en of De Kans ambtelijk begeleid wordt in dit proces en financieel wordt gecompenseerd voor de noodgedwongen verhuizing.

Normaalgesproken zou het college tot 29 augustus 2023  de tijd hebben om te antwoorden op de vragen, maar gezien de actualiteit verzoeken de partijen om voor 14 augustus 2023  antwoord te krijgen.

 

 

Jongerenwerk ook onder druk


In mei was er ook al commotie, toen bleek ook het jongerenwerk in Biddinghuizen haar stek dreigt kwijt te raken. Ook daar in De Meerpaal voor verantwoordelijk. Eerder zat het jongerenwerk in het Koetshuis, maar toen dat in gebruik werd genomen als vluchtelingenopvang vertrok men naar een loods. Die bleek arbotechnisch niet aan de regels te voldoen, waarna men onderdak vond bij De Kans.

Op termijn had de gemeente voorzien dat het jongerenwerk zou worden ondergebracht in De Binding: de gemeente streeft er naar dat alle welzijnsactiviteiten worden uitgevoerd in de gebouwen die hiervoor zijn, namelijk De Meerpaal in Dronten, het MFC in Swifterbant en De Binding in Biddinghuizen. Dat laatste is ook in een overeenkomst met De Meerpaal afgesproken. De Meerpaal acht die locatie echter niet geschikt, waarna de gemeente aanbood het jongerenwerk ook onder te brengen in de nieuwe locatie van De Kans aan De Dreef 5. Maar ook die locatie acht De Meerpaal niet geschikt. Sindsdien is er een patstelling tussen de gemeente en De Meerpaal. De gemeente vindt dat de laatste nu zelf maar naar een locatie op zoek moet, aangezien men twee volgens de gemeente geschikte locaties heeft afgewezen.

 

 

 

202308062734

 Foto: Wierd Massink .

 

 

 

 

Bron: www.flevopost.nl