Inloopochtenden voor patiënten met borstkanker in MCH Antoniushove op 14 Sep 2016.

14-09-2016 09:30woensdag 14 september 2016

09.30 - 11.30 uur, MCH Antoniushove


In MCH Antoniushove vindt iedere tweede woensdagochtend van de maand, behalve in de maanden juli en augustus, een contactochtend plaats voor patiënten die behandeld zijn, of nog steeds behandeld worden, wegens borstkanker. De bijeenkomst kan ook bezocht worden door patiënten die niet in MCH Antoniushove behandeld zijn. Het doel van de ochtend is het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.


Borstkanker Vereniging Nederland:

De patiënten bepalen zelf waarover met anderen van gedachten wordt gewisseld en met wie er gesproken wordt. Zij kunnen zonder afspraak binnenlopen en zelf bepalen hoelang zij deelnemen aan de bijeenkomst. Eén van de verpleegkundige consulenten mammacare is een deel van de bijeenkomsten aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.


Deze ochtenden worden begeleid door deskundigen van de Borstkanker Vereniging Nederland.Locatie:


In MCH Antoniushove in de kleine vergaderzaal 3e etage.Aanmelden:


U kunt zonder afspraak binnenlopen.Bron: www.bronovo.nl