Je ziekte-ervaring delen met studenten.

04-01-2024 16:56

 

 

 

 

 

Wie ervaringen over ziekte en zorg wil delen met de zorgprofessionals van de toekomst kan terecht bij de Stichting Mens Achter de Patiënt. Deze stichting zoekt altijd zogenaamde ‘ervaringsdelers’ die in gesprek gaan met studenten.

 

Stichting Mens Achter de Patiënt brengt studenten van verschillende disciplines in het zorg- en welzijnsdomein zoals verpleegkunde en geneeskunde in contact met ervaringsdelers; mensen die ervaring hebben met zorg, ziekte en welzijn. Elk jaar nemen ongeveer 1.200 studenten deel aan de module. Het doel is dat deze studenten meer inzicht krijgen in de impact van ziekte op het leven van een patiënt. 

 

Iedereen die ervaring heeft met zorg, ziekte en of verminderd welzijn is welkom bij de Mens Achter de Patiënt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen geestelijke- of algemene (lichamelijke) gezondheidszorg. Momenteel is de stichting het grootst in Limburg en heeft inmiddels meer dan 350 ervaringsdelers in het netwerk. 

 

 

Meer weten? Kijk op mensachterdepatient.nl