Lange termijn effect - Hoe gaat het met de partners?

25-01-2014 19:49
 

 

De meeste mannen die genezen zijn van zaadbalkanker kunnen vooruitzien op een leven dat niet veel verschilt van dat van mannen die geen kankerdiagnose hebben gehad. Voor de partner geldt dat ook. Zo blijkt dat het welbevinden van partners in de jaren die volgen na het afronden van de behandeling en ook na follow-up niet verschilt van het welbevinden van de gemiddelde Nederlandse vrouw. Sterker nog, deze vrouwen beoordelen hun lichamelijke gesteldheid zelfs beter. Waarschijnlijk komt dit omdat ze een ander referentiekader hebben ontwikkeld. Door het traject van een kankerbehandeling van zo dicht bij mee te maken bij iemand van wie je houdt kun je veel dingen beter relativeren, dus ook je eigen lichamelijke ongemakken.

Wat betreft de verwerking van alle gebeurtenissen die voor en na de diagnose hebben plaatsgevonden blijkt dat zowel de mannen als hun partners dit goed lijken te doen. Weinigen hebben zoveel last dat het hun dagelijks leven nog steeds negatief beïnvloedt.

Opvallend is dat partners meer bezig blijven met verwerken van de ziekteperiode dan de mannen zelf, ook al is de diagnose jaren eerder gesteld. Partners hebben vaker last van vervelende herinneringen die soms zomaar opduiken, of juist opgewekt worden door een geluid, geur of beeld uit die eerste heel stressvolle tijd.

Tien jaar na het afronden van de behandeling ervaart ongeveer één op de zeven partners zelfs zoveel last van verwerkingsproblemen dat ze baat zouden hebben bij gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut. Misschien komt dat omdat in de eerste periode alle aandacht uit gaat naar het welzijn van de patiënt, maar partners ervaren vaak ook een zware belasting voor zichzelf. Partners moeten hun eigen bezigheden zoals werk en opvoeding van de kinderen combineren met zorgen voor hun man, ze worden het aanspreekpunt voor familie en vrienden en zijn vaak alleen thuis in de behandelingsperiode.

Veel partners hebben in die eerste periode, maar ook later nog het gevoel dat hun eigen angsten en zorgen maar aan de kant gezet moeten worden, zij zijn zelf immers niet ziek. Dat partners zichzelf wegcijferen kan misschien verklaren waarom zij langere tijd nog last kunnen hebben van verwerkingsproblemen.


 

Bron:  www.zaadbalkanker.nl