Langetermijnresultaten van CD19 CAR T-celtherapie voor R/R CLL.

08-01-2024 18:15

 

 

 

 

 

Amerikaanse onderzoekers concluderen in Blood Advances dat CD19 CAR T-celtherapie duurzame responsen geeft bij intensief voorbehandelde patiënten met gerecidiveerde/refractaire chronische lymfatische leukemie (R/R CLL). Een kwart van de responders was na 6 jaar nog in remissie.

 

Er zijn hoge responspercentages gerapporteerd na op CD19 gerichte CAR T-celtherapie bij patiënten met R/R CLL. Over factoren die zijn geassocieerd met de duur van de respons is echter nog weinig bekend. Daarom zijn nu de langetermijnresultaten geanalyseerd bij 47 patiënten met R/R CLL en/of richtertransformatie die werden behandeld in een fase I/II-studie naar CD19 CAR T-celtherapie met een mediane follow-up van 79,6 maanden.

 

De mediane progressievrije overleving (PFS) was 8,9 maanden en de 6-jaars PFS was 17,8%. Maximum standardized uptake value (SUVmax) (HR 1,15; 95%-BI 1,07-1,23; p < 0,001) en bulky disease (≥ 5 cm; HR 2,12; 95%-BI 1,06-4,26; p = 0,034) voorafgaand aan lymfodepletie waren geassocieerd met een kortere PFS. Geassocieerd met een langere PFS waren: een complete respons (CR) op PET-CT op dag 28 na CAR T-celinfusie (HR 0,13; 95%-BI 0,04-0,40; p < 0,001), MRD-negativiteit op dag 28 volgens multiparameter flow cytometry (MFC) (HR 0,08; 95%-BI 0,03-0,22; p < 0,001), MRD-negativiteit op dag 28 volgens IGH next-generation sequencing (NGS) (HR 0,21; 95%-BI 0,08-0,51; p < 0,001), hogere piek CD8+ CAR T-celexpansie (HR 0,49; 95%-BI 0,36-0,68; p < 0,001), hogere piek CD4+ CAR T-celexpansie (HR 0,47; 95%-BI 0,33-0,69; p < 0,001) en een langere CAR T-celpersistentie (HR 0,56; 95%-BI 0,44-0,72; p < 0,001). 26,4% van de patiënten had na 6 jaar nog een respons en de totale overleving was 31,2%. 

 

 

 

 

 

Bron:www.mednet.nl/nieuws