Late gevolgen van kanker en terug naar werk in Adamas Inloophuis te Nieuw Vennep op 13 Sep 2016.

13-09-2016 19:30


Deze informatieavond is voor mensen met kanker en hun naasten. U krijgt informatie over wat late gevolgen van kanker zijn. Er is aandacht voor polyneuropathie (zenuwpijnen) en hoe u hiermee om kunt gaan. Het onderwerp 'terugkeren naar werk, hoe en wanneer en wat als dat niet gaat' wordt ook op deze avond besproken. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.


Waar en wannneer:

Dinsdag 13 september 2016
19.30 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Adamas Inloophuis
Eugenie Previnaireweg 61
2151 BB Nieuw Vennep


Sprekers: 

  • Mw. S. Beelen 
    verpleegkundig consulent oncologie 
  • Dhr. J. Kappert
    verpleegkundig specialist oncologie
  • Mw. A. Joustra
    maatschappelijk werk 
  • Een ervaringsdeskundige


De oncologische informatieavond zijn een samenwerking tussen het Spaarne Gasthuis, Adamas Inloophuis en Inloophuis Kennemerland.Bron: www.spaarneziekenhuis.nl