Locatie voor Hospice Krimpenerwaard.

05-06-2023 17:07

 

 

• Het bestuur van Hospice Krimpenerwaard op de locatie in Bergambacht.

Het bestuur van Hospice Krimpenerwaard op de locatie in Bergambacht. 

Foto: Jan Timmer.

 

 

 

 

BERGAMBACHT • Als alles meezit heeft de Krimpenerwaard medio 2024 de beschikking over een eigen hospice. De locatie is inmiddels gevonden in Bergambacht.

 

De kans dat Hospice Krimpenerwaard er gaat komen, wordt steeds groter. De grond is er al, de financiering is goed op gang gekomen en de samenwerking met de gemeente is constructief. Nu de nadere invulling nog.

 

“We zijn optimistisch gestemd en hopen dit jaar serieuze stappen te kunnen zetten om het project definitief van de grond te tillen, zodat het gebouw er in 2024 staat”, zegt Jan Dekker, voorzitter van Stichting Hospice Krimpenerwaard. 

 

“De komende tijd willen we gebruiken om met de gemeente tot een vergelijk te komen met betrekking tot een wijziging in het bestemmingsplan van het perceel Tussenlanen in Bergambacht. Verder zetten we ons als bestuur in om het project ook financieel dicht te timmeren. En uiteraard gaan we de omwonenden bij onze ideeën betrekken. We willen hen komende periode informeren over het ontwerp en het beeldkwaliteitsplan, zoals dat met Lagendijk Landschapsarchitecten is opgesteld. Naar de ideeën en opmerkingen van de omwonenden wordt serieus geluisterd. We houden er rekening mee in de aanloop naar realisatie van het hospice.”

 

 

Kleinschalig:


Op basis van de schetsen is duidelijk dat de toekomstige aanwezigheid van een hospice voor de omwonenden aan de kant van de Houtstraat niets veranderd. Het laagbouwpand zal vrijwel volledig omgeven zijn door het al bestaande groen en is dus nauwelijks zichtbaar. De entree van het hospice wordt gesitueerd aan de Tussenlanen-zijde. Van hinder voor de buurt zal geen sprake zijn. Dat heeft niet alleen te maken met de aard van het project, maar zeker óók met de kleinschaligheid ervan. Dekker: “We hebben gekozen voor een hospice met vier à vijf kamers voor de gasten. Ook wordt in het hospice ruimte gecreëerd voor ‘ondersteunende ruimtes’ (waaronder een keuken en een kamer voor de medewerkers en de vrijwilligers) en een familiekamer met overnachtingsmogelijkheid.”

 

 

Sterke behoefte:


Dat er sterk behoefte is aan een hospice-faciliteit in de Krimpenerwaard, staat als een paal boven water, weet het bestuur van de hospice. “Je merkt voortdurend dat het de mensen erg aanspreekt. Zij vinden het net als wij belangrijk dat mensen die, om wat voor reden dan ook, niet thuis hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen, op een liefdevolle en zorgzame wijze worden bijgestaan door professionele zorgverleners en vrijwilligers. Ook hartverwarmend is dat verschillende mensen al bij ons aangegeven hebben actief te willen zijn voor het hospice. Alles bij elkaar mag je concluderen dat dit hospice zeer welkom is in de Krimpenerwaard, zo ervaren wij. Fijn is ook dat de gemeente Krimpenerwaard positief is over het hospice-plan en heel constructief met ons mee denkt.”

 

 

Druk jaar:


De komende maanden zal de financiële onderbouwing van het project veel aandacht en inzet vergen van het bestuur van Hospice Krimpenerwaard. “Het wordt een druk jaar, maar we zijn optimistisch gestemd”, aldus Jan Dekker. “Als alles gaat zoals we hopen dan zou de grond waarop het hospice moet komen te staan eind 2023-begin 2024 bouwrijp gemaakt gaan worden. Maar eerst moeten de wijziging van het bestemmingsplan terplekke én vergunningen rondkomen en zullen we de organisatie van het hospice moeten inrichten. Het zou geweldig zijn als we Hospice Krimpenerwaard in 2024 in gebruik zouden kunnen nemen. In dat geval hebben we deze faciliteit relatief snel gerealiseerd. We hebben de voorbije 2,5 jaar diverse hospices bezocht om daar indrukken op te doen. Bij vrijwel allemaal duurde het zeven à tien jaar van initiatief tot realisatie. Als wij ruim binnen die termijn kunnen blijven, dan zou je dat mogen zien als een compliment aan iedereen die zich met dit Krimpenerwaardse project bezig houdt, inclusief onze gemeente. En nog wel belangrijker: inwoners van onze gemeente hoeven niet meer naar buiten de regio om gebruik te maken van een hospice. Alleen die gedachte al is een heel goede reden om door te pakken.”

 

 

 

 

 

Bron: www.hetkontakt.nl/krimpenerwaard/nieuws