Wat is Longkanker ?

21-01-2014 20:44
 

 

Bij longkanker ontstaat er een kwaadaardige tumor in het longweefsel of de luchtpijpvertakkingen. Doordat het zich via het bloed en de lymfeklieren kan bewegen, kan het zich echter ook naar andere organen verspreiden en uitzaaiingen veroorzaken. Er bestaan verschillende soorten longkanker.


Niet kleincellig


Deze vorm van longkanker komt bij ongeveer 70% van de mensen met longkanker voor. Bij niet-kleincellige longkanker groeit de tumor langzamer. De doorgroei in omliggend weefsel en de uitzaaiing verlopen daardoor ook langzamer. Toch zijn er ook bij deze vorm van longkanker bij ontdekking vaak al uitzaaiingen naar de lymfeklieren.


Kleincellig


Deze vorm komt bij ongeveer 20% van de mensen met longkanker voor. Kenmerkend voor deze vorm van kanker is dat de cellen zich snel delen, in het omliggende weefsel groeien en uitzaaien. Door de snelheid van de kankergroei zijn er bij de ontdekking vaak al nieuwe tumoren elders in het lichaam ontstaan (uitzaaiingen). De prognose is over het algemeen minder goed dan bij niet-kleincellige longkanker.Mesothelioom


Per jaar wordt bij ongeveer 400 Nederlanders mesothelioom geconstateerd. Mesothelioom is een vorm van kanker in het borstvlies en wordt daarom ook wel borstvlieskanker genoemd. Het borstvlies is een verzamelnaam voor het longvlies en het ribvlies. De ziekte wordt met name veroorzaakt door langdurig contact met asbest. De periode tussen de blootstelling en het manifesteren van de ziekte duurt vaak langer dan 20 jaar. Voor meer informatie over deze specifieke vorm van longkanker kunt u terecht bij de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.Symptomen


De symptomen die bij longkanker voorkomen zijn:

  • verandering in het hoestpatroon
  • bloed in opgehoest slijm
  • kortademigheid
  • vaak terugkerende longontsteking
  • aanhoudende heesheid
  • zeurende pijn in de borststreek, rug, of in het gebied van de schouders

Wanneer u een van deze klachten heeft, kunt u bij uw huisarts terecht voor een lichamelijk onderzoek. De huisarts zal u, bij vermoeden van longkanker, doorverwijzen naar een longarts.


 

Bron:   www.longkanker.nfk.nl