Manier van nalaten.

08-03-2014 19:36


Oma met kleinkinderen praten bij de boekenkast

Kies een manier van nalaten die bij je past en bij dat wat je wilt achterlaten. Ik adviseer daar graag bij.

Ellen Coster, relatiebeheerder nalatenschappen


Oriënteer je op de mogelijkheden


Door KWF Kankerbestrijding in je testament op te nemen, investeer je in het leven van opvolgende generaties. Je kunt KWF op 4 manieren in je testament opnemen.

 


KWF als (mede)erfgenaam

Als je KWF Kankerbestrijding benoemt tot (mede) erfgenaam, krijgen wij daarmee recht op (een deel van) jouw nalatenschap. Dit heet een erfstelling. Er kunnen meerdere erfgenamen zijn, zoals familieleden, dierbaren maar ook andere instellingen en organisaties. Je kunt dus ook meerdere goede doelen als erfgenaam benoemen. Je kunt KWF ook als enige erfgenaam benoemen. De keuze is aan jou. 
Neem je KWF op in je testament dan beslis je uiteraard zelf welk deel van de erfenis je aan ons laat toekomen. De executeur handelt de financiële zaken rondom jouw nalatenschap af. Na het aflossen van eventuele schulden, verdeelt hij/zij het restant over de erfgenamen zoals jij dat in je testament hebt vastgelegd. 

 


Legaat in je testament

Als je precies weet wat je ons wilt nalaten, kun je dat ook als een legaat laten vastleggen in je testament. Hierin vermeld je dan bijvoorbeeld dat je ons een vast bedrag in geld of een percentage van je nalatenschap schenkt. Je kunt ons ook effecten of waardevolle roerende (kunst, sieraden, etc.) of onroerende goederen (bijvoorbeeld een woning) nalaten. Wij regelen dan de verkoop van deze effecten en/of goederen en zorgen dat de opbrengst daarvan ten goede komt aan onze doelstellingen.
De executeur keert de legaten namens de erfgenamen uit. De erfgenamen zijn namelijk verantwoordelijk voor de afhandeling van de legaten die zijn opgenomen in het testament.

 


Fonds op naam oprichten

Als je jouw nalatenschap wilt laten besteden aan een specifiek doel op het gebied van kankerbestrijding in Nederland dan kun je een fonds op naam oprichten. Stichtingen en bedrijven kunnen ook een fonds op naam oprichten. Je kunt een fonds op naam al oprichten bij leven. Bij overlijden kunt je dan (een deel van) je nalatenschap aan het fonds toevoegen. Het voordeel van het oprichten van het fonds bij leven, is dat je een aantal zaken al zelf kunt regelen, zoals de naam van het fonds en de besteding van het geld.
Bij het oprichten van een fonds op naam legt u een minimumbedrag in van  100.000 euro. KWF Kankerbestrijding beheert het fonds en zorgt ervoor dat dit geld wordt besteed aan het doel van het fonds. Met een fonds op naam kun je jouw familienaam voor langere periode aan ons werk verbinden.Vruchtgebruik

Vruchtgebruik biedt je de mogelijkheid je naasten goed verzorgd achter te laten maar toch een belangrijke bijdrage te leveren aan het terugdringen van kanker. Hoe werkt dat? Je laat ons een of meerdere eigendommen na onder het recht van vruchtgebruik, bijvoorbeeld je huis, geld of beleggingen. Je geeft aan wie er voor een bepaalde periode nog gebruik van deze eigendommen mag maken. Je partner kan bijvoorbeeld nog een aantal jaren of tot overlijden in jouw huis blijven wonen. Of je kinderen ontvangen een aantal jaren inkomsten uit beleggingen. De periode wordt soms vastgesteld voor een aantal jaren maar meestal tot het overlijden van de vruchtgebruiker(s). Hierna valt de nalatenschap vrij voor KWF Kankerbestrijding.


Goed om te weten

KWF Kankerbestrijding is als goed doel verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat KWF nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden in een nalatenschap die groter zijn dan de baten. Dit geldt voor alle manieren van nalaten.

 


Executeur

Een executeur is iemand die jouw zaken na overlijden voor jou regelt. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of een vriend zijn, iemand die je vertrouwt en die jouw belangen wil behartigen. De executeur moet in je testament worden benoemd om rechtsgeldig te zijn.

De executeur is namens jou verantwoordelijk voor het afhandelen van alle financiële zaken rondom jouw nalatenschap. Je kunt de executeur, of iemand anders, ook benoemen tot verzorger van de uitvaart. Wanneer je KWF Kankerbestrijding tot enig erfgenaam benoemt, kunnen wij ook als executeur van jouw nalatenschap optreden als je dit wenst. Dit moet je dan wel aangeven in je testament. Je leest hierover meer in onze brochure over nalaten.

 


Jouw nalatenschap goed besteed

Wanneer je nalaat aan KWF Kankerbestrijding investeer je in het leven van volgende generaties. Jouw nalatenschap wordt goed besteed waarbij van elke euro ongeveer 84 cent wordt besteed aan kankeronderzoek, voorlichting en patiëntenondersteuning.

 


Gericht nalaten

Het kan zijn dat je voor jouw nalatenschap een specifieke bestemming op het gebied van kankerbestrijding voor ogen hebt. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar een bepaalde vorm van kanker, het opleiden van wetenschappers tot onderzoekers op het gebied van kanker of het verlenen van psychosociale zorg voor kankerpatiënten. Heb je wensen om gericht na te laten, dan is het belangrijk dit ons te laten weten. We bekijken dan samen wat er mogelijk is en hoe we jouw wensen het beste kunnen vastleggen. Zo wordt jouw geld besteed aan datgene dat jij belangrijk vindt. 

 


KWF in je testament beschrijven

Als je ons iets wilt nalaten, dan is het belangrijk dat je de juiste en volledige naam van KWF Kankerbestrijding vermeldt in je testament. Algemene termen zoals 'de kankerbestrijding' en 'het kankerfonds' kunnen worden verward met andere fondsen die zich richten op kanker.


Vermeld dus de juiste naam in je testament:

Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding Delflandlaan 17

1062 EA Amsterdam.


Bron:  www.kwf.nl