Manifest voor meer geld voor patiëntenorganisaties.

25-05-2023 18:30

 

 

 

 

 

Op de foto staan Liane den Haan (Fractie DeHaan), Nico Drost (CU), Fonda Sahla (D66), Jimmy Dijk (SP), Mohammed Mohandis (PvdA), Harry Bevers (VVD),  Dianda Veldman, Illya Soffer, Simone Melis (MIND), Wil Verschoor (Hoormij.nvvs), Wim Carabain (Voorall) Marleen Okma en Thomas Ronnes (Iederin) 

 

 

 

 

Hematon roept samen met tientallen andere organisaties het kabinet op om 20 miljoen euro extra vrij te maken voor meer geld voor patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties. ‘Het professioneel ondersteunen van patiëntvertegenwoordigers die vrijwillig kennis delen, hulp bieden en belangen behartigen is de meest kosteneffectieve zorg die er is’, motiveert Jan Mol van Hematon de keuze.

 

Beleidsmakers, zorgorganisaties en uitvoeringsorganisaties kunnen niet zonder goed toegeruste patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties en daarom schreef de Patiëntenfederatie, waar ook Hematon bij is aangesloten, een manifest met de oproep voor meer geld. Deze organisaties samen vertegenwoordigen miljoenen mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Samen zorgen ze voor de inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief, ervaringsdeskundigheid en kennis bij politiek en bestuur, in wetenschappelijk onderzoek en in kwaliteitstrajecten in de zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie. Ook voorzien zij in lotgenotencontact en betrouwbare informatie. 

 

De maatschappij doet een toenemend beroep op organisaties zoals Hematon. De vraag naar ervaringsdeskundigen en ervaringskennis is bijvoorbeeld groot. De toegenomen inzet van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties vraagt daarom om een groter budget dan de afgelopen jaren het geval was. 

 

De zorg kost in Nederland ruim 100 miljard euro per jaar. Inbreng van patiënten en cliënten vindt iedereen belangrijk. Er is berekend dat voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten minstens 70 miljoen euro nodig is. Dat is 20 miljoen euro meer dan nu wordt voorgesteld in het nieuwe PG-beleidskader. Op de VWS-begroting van 100 miljard euro is 70 miljoen overigens een kleine post, minder dan één duizendste van het totaal. Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten is dit bedrag echter onmisbaar.

 

 

 

 

Bron: www.hematon.nl/nieuwsberichten