Massage bij kanker.

14-02-2014 20:57

 

 

Schrik niet, maar al bijna 1 op de 2 mensen krijgt tegenwoordig kanker en ik wil u daarbij begeleiden. 

 

Bij massage bij kanker richt ik mij op de ontspanning. Het lichaam is ziek en hard aan het werk om te herstellen. Mogelijk worden er al diverse behandelingen in het ziekenhuis onder gaan. Te denken hierbij aan onder meer chirurgie, radiotherapie [bestraling] en chemotherapie. 
 
Vooraf aan de massage vindt er een uitgebreide anamnese plaats. Zo kan er een zo`n goed mogelijk beeld gevormd worden wat er in het lichaam speelt, waar de behoeften liggen en hoe de massage hierop aangepast kan worden. Te denken valt hierbij aan de duur van de massage en het druk niveau. Ik stuur u het anamneseformulier graag vooraf toe zodat u deze al zo volledig mogelijk kunt invullen.
 
 
Er volgt geen behandeltraject, wel kan massage als ondersteuning ervaren worden. Massage kan ontspanning geven wat als prettig ervaren wordt door lichaam en geest. Dit kan het proces en eventueel  herstel bevorderen. Indien wenselijk kom ik u masseren in een voor u vertrouwde omgeving. Massage verspreid de kanker niet. Hiervoor moeten de kankercellen aan vele voorwaarden voldoen, wat het toedienen van massage beslist niet kan veroorzaken. 

In 2012 ben ik opgeleid door Helder & Kadira, die speciaal hun opleiding richten op het geven van massage bij kanker. Ik ben lid geworden van hun landelijk netwerk. Er is een zeer compleet beeld geschetst van de soorten kanker, de behandelingen en zeker ook de gevolgen van het krijgen van kanker.

Tevens heb ik al ruime ervaring in het begeleiden van mensen met kanker. Hierbij heb ik ervaren dat de kanker op zich het niet zwaar maakt, maar vooral de hele impact er omheen. Welke gevolgen heeft het voor mijn lichaam, voor mijn thuis situatie, het werk enz. Hier kunnen we ruime aandacht aan besteedden. 

 
Leef je leven zonder angst, trotseer alle obstakels en laat zien dat je ze kan overwinnen.