Medisch specialistische zorg Vergoeding van ziekenhuiszorg Menzis 2017.

20-08-2017 19:11
Onder medisch specialistische zorg vallen vele medische ingrepen en behandelingen. U kunt hierbij denken aan onderzoek en diagnostiek door een medisch specialist. Of aan verpleging en verzorging in een ziekenhuis. Bekijk de vergoedingen voor deze zorg, wanneer u ervoor in aanmerking komt en waar u terechtkunt.


Wat krijgt u vergoed?

Vanuit de Basisverzekering heeft u recht op vergoeding van:

 

 • onderzoek en diagnostiek.
 • behandeling. 
 • verblijf/opname (indien medisch noodzakelijk). 
 • verpleging en verzorging (indien medisch noodzakelijk).
 • paramedische zorg als onderdeel van de behandeling en het verblijf in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. 
 • materialen die de medisch specialist gebruikt, zoals geneesmiddelen, verbandmiddelen en hulpmiddelen. 
 • laboratoriumonderzoek. 


Let op:


U heeft recht op vergoeding bij zorg die nodig is. Om voor zorg in aanmerking te komen moet er een indicatie zijn. Zoals de wet het zegt, u moet 'redelijkerwijs zijn aangewezen' op de zorg. Die zorg moet bovendien helpen. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een gelijkwaardige zorgvorm, wordt niet vergoed.Spoedeisende zorg in Nederland wordt altijd volledig vergoed volgens de daarvoor in Nederland geldende tarieven.        


Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? 

    

Heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag.

Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.


Valt medisch specialistische zorg onder het eigen risico?                                            

Ja, voor medisch specialistische zorg geldt het eigen risico.


Waar kunt u terecht?                                                    

U kunt voor medisch specialistische zorg naar een ziekenhuis en de medisch specialist die daaraan verbonden is. U kunt ook naar een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) dat medisch specialistische zorg biedt.


Menzis heeft met heel veel zorgaanbieders een contract gesloten. In de Zorgvinder ziet u welke dat zijn.


Wanneer heeft u recht op vergoeding?                                                 

Medisch specialistische zorg wordt vergoed uit de Basisverzekering. Deze zorg moet aan een aantal algemene voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zo moet een huisarts of medisch specialist bepalen dat u de zorg echt nodig heeft.


Heeft u toestemming nodig van Menzis?                                                   

Voor sommige medische behandelingen moet u vooraf toestemming hebben van Menzis. Die toestemming vraagt uw zorgaanbieder, namens u, bij Menzis aan. Deze behandelingen staan op de limitatieve lijst medisch specialistische zorg van Zorgverzekeraars Nederland.


Daarnaast is vooraf toestemming nodig voor:

 • klinische longrevalidatie.
 • zorg in het astmacentrum in Davos.
 • plastisch chirurgische behandelingen/operaties.


Heeft u Menzis Basis Vrij?

In de Algemene Voorwaarden staat per vergoeding of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. U of uw zorgaanbieder dient uw aanvraag in bij Menzis. Deze moet zo compleet mogelijk zijn. Menzis beoordeelt uw aanvraag en op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.


Heeft u een verwijzing nodig?                                                    

Ja, u heeft een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, verloskundige, een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) of een arts verstandelijk gehandicapten.
Als de klachten met uw werk te maken hebben, kan de bedrijfsarts ook verwijzen.


Voor het plaatsen van tandheelkundige implantaten door een kaakchirurg heeft u vooraf een verwijzing van een tandarts nodig. 


Verwijzing naar een oogarts, kinderarts of orthopeed mag ook gedaan worden door een jeugdarts of een arts in de jeugdgezondheidszorg.


Voor spoedeisende zorg heeft u geen schriftelijke verwijzing nodig.Wat wordt niet vergoed? 

                                      

Er zijn ook behandelingen die niet vergoed worden vanuit de Basisverzekering. Voor alle duidelijkheid zetten we ze hieronder voor u op een rijtje.


 • liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik.
 • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn of  bij vrouwen zonder borstgroei of transgenders zonder borstgroei.
 • Behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek.
 • Sterilisatie en het ongedaan maken van een sterilisatie.
 • Een besnijdenis (circumcisie), wanneer deze medisch niet noodzakelijk is.
 • behandeling met een redressiehelm van een scheef of vergroeid babyhoofdje.Let op: 


medisch specialistische zorg die verleend wordt door een instelling die niet is toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) wordt niet vergoed.Wilt u advies?

                                             

De juiste zorg krijgen kan best lastig zijn. Daarom heeft Menzis de Zorgadviseur. Hij adviseert u graag bij belangrijke onderwerpen zoals:


 • informatie over behandelmogelijkheden en bij welke zorgaanbieders u terecht kunt. 
 • een second opinion van een andere arts.
 • ervoor zorgen dat u snel geholpen wordt (wachttijdbemiddeling).
 • het vinden van een medisch specialist met een bijzondere expertise.Tip van Menzis:

                                                 

Zorgaanbieders zijn verplicht om hun patiënten te informeren als de zorg of de behandeling niet wordt vergoed vanuit de Basisverzekering.


Twijfelt u? Vraag dan gerust meer informatie aan uw zorgaanbieder.


Of bel met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40.Wilt u meer informatie? 

                                                     

Heeft u alle informatie gelezen en wilt u toch nog iets weten? Bel dan gerust met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40.


Wij helpen u graag!
Bron: www.menzis.nl