Medische beslissingen rondom het levenseinde.

02-03-2019 21:27Als de dood dichtbij is, moeten er vaak moeilijke keuzes worden gemaakt.


Bijvoorbeeld:


  • doorgaan of stoppen met een behandeling die uw leven nog zou kunnen verlengen
  • palliatieve sedatie of niet 
  • om euthanasie of hulp bij zelfdoding vragen of niet


Als u zelf te ziek bent om nog aan te geven wat u wilt, zal de arts zich laten leiden door uw wilsverklaring (als u die heeft). Ook zal hij met uw naasten overleggen. 


Heeft u geen wilsverklaring opgesteld, dan zal de arts proberen zoveel mogelijk in lijn met uw wensen te handelen. Hij baseert zich daarbij op eerdere gesprekken met u over de zorg rond het levenseinde. Uiteraard betrekt hij ook uw naasten bij het nemen van beslissingen.


Doorgaan of stoppen met levensverlengende behandeling:

Sommige behandelingen kunnen het leven nog iets verlengen.


Voorbeelden zijn: 


  • het geven van antibiotica om infecties te bestrijden 
  • reanimeren: hartmassage door middel van druk en beademing


Over het algemeen beslist de arts of hij deze behandelingen wel of niet geeft. Behalve als u hier zelf dingen over heeft afgesproken. Misschien heeft u uw wensen over dit soort behandelingen al in een behandelverbod opgesteld. Dan is deze verklaring leidend voor de arts. Vaak overlegt de arts ook nog met uw naasten.


In andere gevallen zal de arts beslissen over doorgaan of stoppen met een behandeling. Hij doet dit in nauw overleg met u en/of uw naasten. 


Wel of niet palliatieve sedatie:

Bij palliatieve sedatie krijgt u medicijnen die uw bewustzijn verlagen, zodat u niet meer lijdt of minder lijdt. Daarnaast krijgt u geen voeding of vocht meer. Het kan betekenen dat u kunstmatig in slaap wordt gehouden totdat u overlijdt. 


U en uw naasten kunnen vooraf aangeven dat u dat in bepaalde omstandigheden zou willen. Maar de arts is degene die beslist of  palliatieve sedatie wel of niet wordt ingezet. Wanneer u palliatieve sedatie krijgt, is euthanasie niet meer mogelijk. U lijdt dan immers niet meer ondraaglijk. 


Lees meer over palliatieve sedatie.


Euthanasie:

Als u vindt dat u ondraaglijk lijdt en er is geen uitzicht meer op verbetering, dan kunt u uw huisarts vragen uw leven te beëindigen. Dit heet euthanasie. De huisarts zal uw verzoek zorgvuldig overwegen en volgens de wet een andere arts om raad vragen. Euthanasie mag namelijk alleen onder strenge voorwaarden worden toegepast. 


Het is belangrijk om een euthanasiewens tijdig met uw arts te bespreken. Het kost tijd om een euthanasieprocedure in gang te zetten. 


Lees meer over euthanasie.


Hulp bij zelfdoding:

Als u vindt dat u ondraaglijk lijdt en er is geen uitzicht meer op verbetering, dan kunt u uw huisarts vragen u te helpen bij zelfdoding. De huisarts zal dit verzoek zorgvuldig overwegen en volgens de wet een andere arts om raad vragen. Hulp bij zelfdoding mag namelijk alleen onder strenge voorwaarden worden toegepast.


Lees meer over hulp bij zelfdoding.Bron: www.kanker.nl