Na de behandeling.

15-02-2014 21:38


Kansen op genezing:


 Bij kanker is het vaak moeilijk om te bepalen wanneer een patiënt definitief genezen is. Hoe langer u ziektevrij bent, hoe kleiner het risico dat de ziekte terugkeert. We drukken de vooruitzichten bij kanker meestal uit in 'vijf jaars overleving'. Dat betekent: er wordt vermeld hoeveel patiënten vijf jaar na de behandeling nog in leven zijn. Zo'n percentage is altijd een gemiddelde. U kunt de cijfers niet zonder meer op uw eigen situatie betrekken. Uw persoonlijke situatie kunt u het beste met uw arts bespreken. Toch is er in het algemeen wel iets te zeggen over de vooruitzichten bij niercelkanker. En over behandelresultaten.Niet-uitgezaaide niercelkankerBij tweederde van de patiënten worden bij diagnose geen uitzaaiingen gevonden. De arts verwijdert de tumor met een operatie. Als al het tumorweefsel verwijderd kan worden, bestaat er een goede kans op blijvende genezing. De kans op overleving vijf jaar na de operatie ligt tussen de 60% en 80%. Bij kleine tumoren, bijvoorbeeld gevonden bij een routine echo-onderzoek, liggen deze percentages nog hoger (tot 90%). Als niet al het tumorweefsel verwijderd kan worden, bedraagt de kans op vijf jaar-overleving ongeveer 30%. Uitgezaaide niercelkankerEén derde van de patiënten heeft bij diagnose al uitzaaiingen. De gemiddelde kans op overleving van 5 jaar is dan ongeveer 10%. Afhankelijk van het aantal en de grootte van de uitzaaiingen is hierin grote spreiding mogelijk. Patiënten bij wie een genezende operatie niet mogelijk is, krijgen een palliatieve behandeling.Afspraak op de Urologie-poli:


Als u het ziekenhuis verlaat na een operatie, krijgt u een poli-afspraak mee. Die is ongeveer twee weken na de operatie. U hebt de afspraak met de uroloog. Hij bespreekt het resultaat van de operatie en van de laboratoriumonderzoeken met u. Het kan zijn dat u twee weken na de ingreep nog in het ziekenhuis verblijft. In dat geval vindt het gesprek met de uroloog plaats op de verpleegafdeling. In het laboratorium is het weggenomen nierweefsel onderzocht. Als uit dat onderzoek blijkt dat alle kankercellen zijn verwijderd, volgt geen nabehandeling meer. Bij een minder gunstige uitslag zijn er kankercellen aangetroffen in de (ook verwijderde) lymfeklieren. Of het blijkt dat niet de hele tumor is weggenomen. In dat geval wordt soms aanvullende bestraling voorgeschreven.Controle:


Gedurende de eerste jaren na de behandeling staat u onder regelmatige controle van uw arts. Daarvoor komt u elk half jaar op de poli voor een röntgenfoto. Er wordt ook bloedonderzoek gedaan. Dat is om de functie van de gezonde nier te meten.


Bron:   www.vumc.nl