Nalaten aan KWF.

08-03-2014 19:38

Foto van onderzoeker Wilbert Zwart in het onderzoekslaboratorium

Mensen die nalaten aan KWF investeren in betere behandelingen.

Wilbert Zwart, onderzoeker bij Antoni van Leeuwenhoek


Jouw nalatenschap wordt goed besteed


1 op de 3 mensen in Nederland krijgt kanker. Dat betekent dat iedereen vroeg of laat wel eens met kanker in aanraking komt. KWF Kankerbestrijding heeft als doel het verminderen van kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.


Wij ontvangen geen overheidssubsidie. Jouw bijdrage, groot of klein, is daarom van onschatbare waarde.Het belang van nalatenschappen:

Circa 30% van elke onderzoek naar kanker dat door KWF wordt gefinancierd is mogelijk gemaakt door nalatenschappen. Steun uit nalatenschappen is dus zeer belangrijk voor ons werk en voor de samenleving.

 


Van euro naar besteding:

Van elke euro is er na aftrek van de kosten die KWF Kankerbestrijding maakt, ongeveer 84 cent beschikbaar voor besteding aan kankerbestrijding. Hiervan wordt circa 80% aangewend voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen en circa 20% voor voorlichting en patiëntenondersteuning.


Met onderzoek werken we stapsgewijs naar de oplossing toe om kanker te genezen of als chronische ziekte te behandelen.


Onderzoek helpt:

Wilbert Zwart doet met behulp van financiële steun van KWF Kankerbestrijding onderzoek naar borstkanker bij Antoni van Leeuwenhoek. 'Onderzoek voelt als een marathon, waarbij we stapsgewijs naar de finish toewerken. Ik ben er van overtuigd dat in de toekomst de behandeling van alle tumoren zo optimaal zal zijn, dat de patiënt volledig geneest òf dat de tumor als chronische ziekte behandeld kan worden', zegt Zwart. 'Dit is alleen mogelijk als er voldoende financiële steun voor onderzoek is.'

 


Wat hebben we al bereikt?

Sinds onze oprichting in 1949 is er al veel bereikt. Zo is de kans dat iemand na diagnose de eerste vijf jaar overleeft, gestegen van 25% naar 61%. Bij kinderen is de overlevingskans gestegen naar ruim 85%. Ook de behandeling en de levenskwaliteit van mensen met kanker zijn verbeterd. Maar zolang de ziekte bestaat, is er nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig naar nog betere behandelingen en zo min mogelijk vervelende bijwerkingen van behandelingen. 

 


Stijging van het aantal patiënten:

Op dit moment krijgen meer dan 100.000 Nederlanders per jaar de diagnose kanker. Naar schatting zal dit aantal stijgen naar 123.000 Nederlanders in 2020.

 

Wetenschappelijk onderzoek is de beste manier om kanker te bestrijden. Maar we stimuleren ook een gezonde leefstijl om het risico op kanker te beperken. Kies je om (een deel van) je nalatenschap aan KWF Kankerbestrijding na te laten, dan investeer je in het leven van volgende generaties.Bron:   www.kwf.nl