Nieuwe combinatietherapie voor darm- en longkanker.

25-06-2014 20:51


                                                  

   Foto: Leesbaar Onderzoek.


Mogelijk nieuwe combinatietherapie ontwikkeld voor mensen met long- en darmkanker die slecht reageren op huidige behandelingen. Op dit moment wordt getest of deze therapie in de praktijk kan worden toegepast.

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek hebben het DNA van kankercellen tot in detail bestudeerd. Ze ontdekten waarom sommige kankercellen niet gevoelig waren voor een veel gebruikt medicijn. Ook konden ze voorspellen welke combinatie mogelijk wel werkt in de strijd tegen de kankercellen.

Fout in het DNA:

Normale lichaamscellen delen zich alleen als dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer ergens een wond hersteld moet worden. Kankercellen delen zich echter voortdurend, vanwege verschillende fouten (mutaties) in het DNA. Eén van die fouten die zorgt voor een oneindige celdeling is de KRAS-mutatie. Meerdere eiwitten in de cel worden ontregeld door deze fout, waardoor de cel zich blijft delen.

Ongeveer 30% van de mensen met darmkanker en 20% van de mensen met longkanker hebben deze KRAS-mutatie. Bepaalde medicijnen, zoals selumetinib, kunnen deze ontregelde eiwitten weer op orde krijgen. Toch werken deze medicijnen niet goed bij álle kankercellen. Waarschijnlijk hebben sommige kankercellen een soort 'ontsnappingsroute' ontwikkeld waardoor ze blijven overleven. Deze onderzoekers wilden weten welke route dat is, en of die ook met medicijnen te blokkeren is.


Bron:  Zorg Krant.