Opheffen Stichting Red Vulva.

15-08-2023 17:58

 

 

 

 

 

Ter nagedachtenis: Ellen Swanborn- de Lange

 

Stolwijk 9 maart 1964 – Rotterdam 1 mei 2023 

 

Voorzitter Stichting Lichen Sclerosus


Voorzitter Red Vulva

 

 

 

Opheffen Stichting Red Vulva:

 

 

Na  het onverwachts overlijden van de oprichter en voorzitter van de Stichting Red Vulva, Ellen Swanborn,  is gebleken dat deze stichting niet kan voortbestaan.


Het huidige bestuur heeft dan ook besloten tot opheffing van de stichting over te gaan.

 

De stichting Red Vulva zal worden opgeheven met inachtneming van de daartoe geldende regels.

 

 

Een resterend saldo van de stichting zal worden overgemaakt aan een soortgelijke stichting. In dit geval de Stichting Lichen Sclerosus.

 

 

Het bestuur betreurt het te nemen besluit en dankt u hartelijk voor uw steun en betrokkenheid. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Lichen Sclerosus via e-mail: stichting.lichen.sclerosus@gmail.com