PFOS in sloten Haagse woonwijk fors boven Europese norm.

10-08-2023 17:18

 

 

Auteur: Redactie Den Haag - ad.nl

 

 

Tiber, waar de hoogste overschrijding kankerverwekkende PFOS van Nederland gevonden is in een sloot van deze Haagse woonwijk.

Tiber, waar de hoogste overschrijding kankerverwekkende PFOS van Nederland gevonden is in een sloot van deze Haagse woonwijk. 

Foto: Frank Jansen.

 

 

 

 

 

 

In sloten in de Haagse woonwijk Leidschenveen is PFOS aangetroffen. Het Hoogheemraadschap van Delfland mat er tussen de 9,5 en 13 nanogram PFOS per liter slootwater. Volgens de Europese norm mag slootwater maximaal 0,65 nanogram PFOS per liter bevatten. Wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid wordt volgende week bekend. Het RIVM-advies om het water niet te gebruiken voor moestuinen, en er niet in te zwemmen en in de sloten gevangen vis niet op te eten, blijft vooralsnog van kracht.

 

Het schap deed de afgelopen weken veertien metingen in de sloten in de woonwijk en op het naastgelegen bedrijventerrein Forepark. Daar was in juli 85 nanogram PFOS per liter slootwater gemeten, maar bij de laatste meting was dat maar liefst 260 nanogram. “Natuurlijk zijn we geschrokken, het is gewoon te veel. Naar de oorzaak kunnen we alleen maar gissen”, zegt een woordvoerder van het hoogheemraadschap. Verdunning en verdamping kan een verklaring zijn. Het was lang droog geweest toen we de eerste meting deden.” De sloot op het bedrijventerrein werd vorige maand uit voorzorg afgesloten om te voorkomen dat het vervuilde water zich verspreidt en dat blijft zo.

 

Delfland en de Omgevingsdienst Haaglanden doen ondertussen onderzoek naar de mogelijke bron(nen) van de vervuiling. “De vraag is of het een actieve bron is en sprake is van lozingen of dat het om een historische bron gaat”, aldus de woordvoerder. Het kan nog enige tijd duren voordat hierover meer bekend is. Mogelijk moeten er nog meer metingen worden gedaan.

 

 

Kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen:


PFOS is een PFAS-soort. PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen, die niet of nauwelijks afbreekbaar zijn. De chemische stoffen worden onder meer gebruikt voor antiaanbaklagen in pannen, waterafstotende kleding, blusschuim en cosmetica. Ze worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen. Bij de metingen in de sloten zijn naast PFOS ook andere PFAS-stoffen aangetroffen.

 

Het onderzoeksprogramma Pointer bracht de kwestie onlangs aan het licht. Dat ontdekte dat het water bij Forepark in 2021 180 nanogram PFOS per liter bevatte. Het hoogheemraadschap had daar destijds door een fout geen alarm over geslagen en deed in juli nieuwe metingen in de sloot. Er werd gemeld dat 85 nanogram was gemeten, maar dat blijkt dus nu 260 te zijn.

 

“Wij snappen heel goed dat de omwonenden zich ongerust maken wanneer er hoge PFOS-concentraties worden aangetroffen in een sloot in de buurt”, zegt Stijn van Boxmeer, hoogheemraad bij Delfland. “Natuurlijk willen ze dan weten wat er aan de hand is. En wat dit betekent voor de gezondheid van hunzelf en van hun huisdieren.”

 

Het RIVM is op verzoek van het hoogheemraadschap bezig de betekenis van de nieuwe meetresultaten voor de volksgezondheid in kaart te brengen. Het advies van het instituut is naar verwachting in de loop van volgende week bekend.

 

 

 

Bron: www.ad.nl