Prijzen, benoemingen en subsidies.

20-07-2023 17:55

 

 

 

 

 

LUMC'ers ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze doen. Deze week ontvingen collega's subsidie van NWO, de Hersenstichting en Josephine Nefkens Stichting.

 

 

 

 

 

 

 

Subsidie voor onderzoek naar geïndividualiseerde risico-prognose voor vrouwen met voorstadium borstkanker:

 


Dr. Tanja Alderliesten van de afdeling Radiotherapie van het LUMC en prof. dr. Peter Bosman van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) hebben binnen het NWA-ORC project DIRECT-DCIS een subsidie ontvangen van 2,6 miljoen euro. Daarmee kunnen ze samen met een consortium een uitlegbare kunstmatige intelligentie aanpak ontwikkelen voor vrouwen met een voorstadium van borstkanker (ductaal carcinoma in situ: DCIS).

 

Met behulp van deze aanpak willen ze in plaats van de huidige ‘one size fits all’-behandeling een gepersonaliseerde benadering realiseren. Die baseren ze op het voorspelde specifieke risico en de voorkeuren van elke individuele vrouw. Inzichtelijk geïnformeerde patiënten met een laag risico kunnen kiezen voor een afwachtend beleid (watchful waiting), waardoor operaties achterwege blijven, de kwaliteit van leven behouden blijft en onnodige zorgkosten worden bespaard. Middelrisico-patiënten kunnen kiezen voor operatieve verwijdering, terwijl hoogrisico-patiënten kunnen kiezen voor operatieve verwijdering gevolgd door radiotherapie. Deze aanpak leidt tot zowel gepersonaliseerde als betaalbare gezondheidszorg.

 

Penvoerder namens het consortium is prof. dr. J. Wesseling (Nederlands Kanker Instituut). Bijzonder hoogleraar pathologie, in het bijzonder de mammapathologie, in het LUMC.

 

 

Een migraineaanval onderdrukken nog voordat deze begint: de Hersenstichting investeert in onderzoek naar vroegsignalering:

 


De Hersenstichting investeert 378.000 euro in een groot interdisciplinair Medical Delta-onderzoek. Doel van het onderzoek is om in een eerder stadium signalen van een naderende migraineaanval te detecteren en persoonlijke triggers voor zulke aanvallen op te sporen. De onderzoekers willen dat doen door mensen die regelmatig last hebben van migraine langere tijd te monitoren in hun thuisomgeving, onder andere met speciale ‘caps’ waarmee de gevoeligheid van de hersenen bepaald kan worden.

 

Patiënten zouden enorm geholpen zijn als ze beter inzicht zouden hebben welke persoonlijke triggers migraineaanvallen uitlokken. Ook zou vroege signalering van aankomende aanvallen hen kunnen helpen om de gevolgen van een aanval te verminderen.

 

Het onderzoeksproject, dat ‘Migraine@Home’ heet, draagt bij aan het wetenschappelijke programma Medical Neurodelta waarbinnen wetenschappers van het LUMC, TU Delft en Erasmus MC in Medical Delta verband nauw samenwerken.

 

“Met dit onderzoek zijn wij de eersten die migrainepatiënten in hun thuisomgeving, waar ze hun natuurlijke triggers ondergaan, monitoren,” zegt prof. dr. Gisela Terwindt (LUMC), hoofdaanvrager van het onderzoeksproject. “Op deze manier krijgen we het beste beeld van de persoonlijke combinatie van triggers en de veranderende gevoeligheid van de hersenen in aanloop naar een aanval.”

 

 

Jessica Kiefte ontvangt 4 miljoen euro voor public health onderzoek ECOTIP


Voor het onderzoeksproject ECOTIP ontvangt prof. dr. Jessica Kiefte 4 miljoen euro. Deze financiering is toegekend in de vierde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

 

In het ECOTIP-project onderzoeken ze op welke manier de fysieke leefomgeving invloed heeft op de opeenstapeling van leefstijl-gerelateerde aandoeningen. En op welk moment het belangrijk is om in deze leefomgeving in te grijpen om een gezonde leefstijl van de bevolking optimaal te kunnen blijven bevorderen.
Hierbij maken ze gebruik van onderzoeksmethodes uit verschillende disciplines, waaronder datawetenschappen, bestuurskunde, medische antropologie, psychologie, economie, public health en eerstelijnsgeneeskunde.

 

Het onderzoek wordt geleid vanuit de interdisciplinaire LUMC Health Campus in Den Haag en er wordt samengewerkt met de Haagse Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, UMC Groningen, Utrecht MC en het Erasmus MC. Jessica Kiefte is penvoerder namens het consortium.

 

Kiefte: “Dit betekent een boost voor het population health onderzoek op de Health Campus. We kunnen de komende jaren meer aandacht geven aan onderzoek naar de fysieke leefomgeving van mensen en hoe dit bijdraagt aan leefstijl en gezondheid. En hoe je hier vanuit beleid, zorg en burger op in kunt spelen.”

 

 

Subsidie voor ontwikkelen farmacologische behandeling moedervlekken:


Het LUMC ontvangt een subsidie van 300.000 euro van de Josephine Nefkens Stichting voor het een onderzoek naar moedervlekken. Het doel van het onderzoek is een farmacologische behandeling ontwikkelen voor moedervlekken, vooral aangeboren en atypische moedervlekken die zich kunnen ontwikkelen tot melanoom. Dr. Remco van Doorn en dr. Tim van Groningen (Dermatologie) en dr. Paul Geurink (Cel en Chemische Biologie) voeren het onderzoek uit.

 

Er bestaat behoefte aan een niet-chirurgische wijze van behandelen van grote aangeboren moedervlekken om daarmee ontwikkeling van melanoom te voorkomen. De pigmentcellen waaruit een aangeboren moedervlek bestaat bevinden zich in een bijzondere staat die we senescentie noemen. Cellen die zich in een staat van senescentie bevinden zijn gevoelig voor bepaalde experimentele geneesmiddelen en afhankelijk van de functie van specifieke genen in de cel.

 

Het doel van deze studie is om op systematische wijze farmacologisch actieve stoffen te vinden die moedervlek-achtige senescente pigmentcellen selectief elimineren. Hiertoe wordt het effect van meer dan 6.000 verschillende farmacologisch actieve stoffen op senescente pigmentcellen bestudeerd. Hiermee verwachten we stoffen te vinden die als geneesmiddel voor de behandeling van aangeboren en atypische moedervlekken kunnen dienen. Daarnaast zal het effect van inactivatie van 20.000 verschillende genen in de pigmentcellen worden onderzocht. Hiermee wordt aangetoond van welke genen en eiwitten de senescente genen afhankelijk zijn om te overleven, was ook een aangrijppunt voor nieuwe therapieën kan vormen.

 

 

 

 

Bron: www.lumc.nl