Risicofactoren van kanker van de mond of keelholte.

02-02-2014 21:17
 

 Voor kanker van de mond of keelholte is een aantal risicofactoren bekend.

Sommige mensen hebben hierdoor een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze soorten kanker.

De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een tumor in de mond of keelholte zijn:


roken
tabak pruimen
overmatig alcohol drinken


Mensen die tabak én alcohol gebruiken lopen extra risico, omdat het elkaars werking versterkt. Bij het ontstaan van tumoren aan de lip kan ook zonlicht of het roken van een pijp een rol spelen. Tumoren in de mondholte en op de tong ontstaan mogelijk door een slechte mondhygiëne. Het humaan papillomavirus (HPV) is waarschijnlijk een risicofactor. Ook bij mensen die nooit hebben gerookt of alcohol hebben gedronken. Het virus speelt voornamelijk een rol bij kanker in de keelholte. De aanwezigheid van het virus heeft nog geen gevolgen voor de behandeling of nazorg. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig.
  


Er zijn aanwijzingen dat erfelijke factoren mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van kanker van de mond of keelholte. Het is vermoedelijk erfelijk bepaald dat sommige personen gevoeliger zijn voor bepaalde kankerbevorderende stoffen van buitenaf. Bijvoorbeeld tabak en alcohol.
 


Roken en alcohol

Een groot deel van de patiënten met kanker van de mond of keelholte en strottenhoofdkanker heeft voor de behandeling gerookt en/of overmatig alcohol gedronken.

Rookt u of drinkt u alcohol, dan heeft dit een duidelijk nadelige invloed op de resultaten van de behandeling. Ook vergroot het de kans dat de ziekte terugkomt. Daarom is het ontzettend belangrijk dat u hiermee stopt. Heeft u veel moeite heeft om te stoppen met roken of drinken, bespreek dit dan met uw (huis)arts. 

 

 

 
Bron:   www.kanker.nl