Risicofactoren van longkanker.

22-01-2014 20:44
 

 

Het is bekend dat bepaalde factoren het risico op het ontstaan van longkanker vergroten. Dat geldt in het bijzonder voor roken.
 


Roken

Er is een duidelijk verband aangetoond tussen roken en het ontstaan van bepaalde vormen van longkanker. In 86% van de gevallen is longkanker het gevolg van roken.

Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat niet-rokers die veelvuldig in rokerige ruimten verblijven en daardoor 'meeroken', een groter risico hebben om longkanker te krijgen.

 


Blootstelling stoffen

Bekend is ook dat het risico op longkanker wordt vergroot door intensieve blootstelling aan bepaalde stoffen, bijvoorbeeld:
 

  • arseen
  • asbest
  • nikkel
  • radon

     

Vooral mensen die (beroepsmatig) met deze stoffen in aanraking komen en daarnaast ook roken, lopen een extra risico.
 


Radon:  

Radon is een radioactief gas dat van nature in de aardbodem voorkomt, met name in rotsachtige gebieden. Als deze bodemstoffen worden gebruikt voor bouwmaterialen, kan daar dus radon in zitten. In de loop van de tijd kan radon langzaam uit die bouwmaterialen vrijkomen. Het kan zich hechten aan kleine stofdeeltjes, waardoor radon in de longen terecht kan komen. Als een ruimte niet of slecht wordt geventileerd, kan de hoeveelheid radon zich ophopen.
 

Omdat roken en blootstelling aan radon elkaar lijken te versterken hebben rokers een verhoogd risico op het ontstaan van longkanker door radon.
 

Mogelijk zijn er nog andere stoffen waardoor longkanker kan ontstaan. Naar deze stoffen wordt nog onderzoek gedaan. Een voorbeeld hiervan is bitumen, een grondstof voor asfalt.

Ook wordt nog onderzoek gedaan naar het schadelijke effect van luchtverontreiniging.

 


Toename

Wereldwijd is een toename van een bepaalde vorm van niet-kleincellige longkanker waargenomen, het adenocarcinoom. Mogelijk heeft deze ontwikkeling te maken met een verandering van rookgedrag gedurende de laatste jaren, met name het toenemend gebruik van filtersigaretten. Deze ontwikkeling is ook in Nederland gesignaleerd.

Gebleken is dat longkanker naar verhouding vaker voorkomt bij mensen die al een longaandoening hebben zoals chronische bronchitis of longemfyseem. De combinatie met roken vergroot het risico op longkanker.

Kanker is niet besmettelijk. Ook het slijm dat iemand met longkanker ophoest, vormt geen enkel risico.

Longkanker is niet erfelijk. Wel zijn er bepaalde erfelijke factoren die ertoe leiden dat sommige rokers wel longkanker krijgen en andere rokers niet.


 


 

Bron:   www.kanker.nl