Schadelijke stoffen rond staalfabriek in jaren 70 al gemeten.

20-09-2023 18:46

 

 

Auteur: Redactie Noord-Holland - ad.nl/beverwijk

 

 

Tata Steel in Wijk aan Zee.

Tata Steel in Wijk aan Zee. 

Foto: Joris van Gennip.

 
 
 
 
 
 
 
Al in 1977 werd in een onderzoeksrapport gesignaleerd dat de lucht in de omgeving van de staalfabriek in de IJmond, nu Tata Steel, veel schadelijke stoffen bevatte. Vooral in Wijk aan Zee, onder de rook van de staalfabriek, maten onderzoekers van het Gemeentelijk Centraal Milieulaboratorium Amsterdam hoge concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Van die stoffen was toen al bekend dat ze kankerverwekkend zijn.
 
 
EenVandaag kreeg het rapport van destijds in handen en heeft het gepubliceerd. Het is te lezen op de website van het programma. Het is onduidelijk wat er destijds met de uitkomsten is gedaan door bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland, die het onderzoek samen met de gemeente Amsterdam betaalde.
 
 
De provincie reageerde niet direct op een verzoek om een reactie. Vanuit Provinciale Staten wordt verontwaardigd gereageerd. Ines Kostić van de Partij voor de Dieren trekt zelf de conclusie dat de provincie ‘al 50 jaar weet dat Tata Steel kanker geeft’ maar daar niets tegen deed. Zij vindt excuses op zijn plaats. Over de mogelijke invloed op de gezondheid van omwonenden durfden de onderzoekers zelf overigens niet te speculeren. Remine Alberts van de SP denkt dat het rapport in een la is verdwenen. ‘Nalatigheid of opzet?’
 
 

Concentraties twee keer zo hoog:


Over de metingen in Wijk aan Zee schreven de onderzoekers dat die een ‘erg afwijkend beeld’ lieten zien ten opzichte van meetpunten boven de regio IJmond. Vrijwel alle gemeten PAK’s zaten daar in ongeveer vijf keer zo hoge concentraties in de lucht dan elders. Op de meetpunten Heemskerkerduin, Beverwijk en IJmuiden waren de concentraties ongeveer twee keer zo hoog als buiten de IJmond.

 

De opstellers van het rapport merkten op dat aan hun resultaten ‘geen absolute betekenis kan worden gegeven’, maar ze legden wel een expliciet verband met het toenmalige bedrijf Hoogovens. ,,Bij winden over het Hoogoventerrein zijn op de meetpunten Wijk aan Zee en IJmuiden sterk verhoogde en in Beverwijk enigszins verhoogde concentraties gemeten, die wijzen op een duidelijke invloed van Hoogovens op het concentratieniveau ter plaatse’’, schreven ze.

 

In diverse latere rapporten werd getwijfeld over de invloed van de staalfabriek op bijvoorbeeld het relatief hoge aantal gevallen van longkanker in de regio. Daar is nog steeds discussie over. Het RIVM heeft de afgelopen jaren wel vastgesteld dat een aanzienlijk deel van de PAK’s die neerdalen in de regio van Tata moeten komen. Het staalbedrijf zelf stelt dat het de uitstoot van PAK’s inmiddels sterk heeft verminderd.

 

Greenpeace laat weten ‘enorm te schrikken’ van de berichten. ,,Het maakt duidelijk hoe lang omwonenden van Tata Steel al het slachtoffer zijn van de gifwolken die de staalfabriek uitstoot. En tegelijkertijd hoe de overheden weigeren om in te grijpen bij zo’n gevaar voor de volksgezondheid.’’

 

 

 

Bron: www.ad.nl