Schiphol en KLM zien geen wetenschappelijke link tussen kanker en uitstoot.

30-01-2024 17:30

 

 

Auteur: René Lukassen - rtlnieuws.nl/economie

 

 

Personeel moet beter beschermd.

 
 
Grondpersoneel van KLM aan het werk Schiphol.
 
 
 
 
 
 
 
 
Schiphol moet grondpersoneel beter beschermen tegen uitlaatgassen van diesels en vliegtuigen, zei de Arbeidsinspectie vorige week. Prima, zeggen de luchthaven en vliegmaatschappijen als KLM en Transavia. Maar dat mag niet ten koste gaan van de bedrijfsresultaten.
 
 
De Arbeidsinspectie wil al langer dat grondpersoneel op Schiphol niet onnodig lang wordt blootgesteld aan uitstootgassen van dieselvoertuigen en vliegtuigen. Vakbond FNV diende eind 2021 een handhavingsverzoek in om bij Schiphol onderzoek te doen en indien nodig te handhaven op de blootstelling aan uitlaatgassen.
 

Eind vorige week publiceerde de inspectie haar definitieve besluit: Schiphol moet een reeks maatregelen nemen, onder meer omdat werknemers onnodig worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

 

 

Groene zone voor vliegtuigen:


De inspectie wil onder meer dat vliegtuigmotoren zo min mogelijk draaien. Dat betekent taxiën op het minimum aantal motoren dat mogelijk is op basis van weersomstandigheden en fabrieksvoorschriften.
 

Maar ook de invoering van een zogenoemde groene zone, waarin vliegtuigen alleen nog getrokken worden door hybride en op termijn elektrische trekvoertuigen, zogenoemde taxibots.

 

 

Lees ook: 

 

Op

Op Schiphol is nog steeds van alles mis: werknemers ademen kankerverwekkende stoffen in

 

 

 

Vooral de invoering van die groene zone schiet de luchthaven en vliegmaatschappijen in het verkeerde keelgat. In meerdere brieven die ze aan de Arbeidsinspectie sturen, trekken ze fel van leer tegen de invoering van zo’n zone, omdat die 'grote en directe gevolgen' heeft die zich 'uitstrekken over verschillende bedrijfsonderdelen.'

 

"We zullen een aanzienlijk deel van onze vliegtuigvloot niet meer kunnen inzetten op Schiphol", schrijft KLM op 2 december 2022. Dat komt, omdat een deel van de toestellen waarmee KLM vliegt niet getrokken kunnen worden door hybride of elektrische taxibots.

 

 

Grote verstoringen in planning:

"KLM verwacht grote operationele verstoringen en vertragingen als gevolg van de groene zone. Het instellen ervan leidt tot een enorme vermindering van de luchthavencapaciteit. Een aanzienlijk deel van onze dienstregeling zullen we niet meer kunnen uitvoeren, wat leidt tot aanzienlijk extra kosten voor KLM."

 

Opmerkelijk is dat Schiphol en KLM stellen dat wetenschappelijk helemaal niet vaststaat dat grondpersoneel kanker kan krijgen van de uitlaatgassen van vliegtuigen. Schiphol voert daarbij een rapport aan dat het heeft op laten stellen door een adviesbureau uit Nijmegen.

 

Ook KLM verwijst naar dit rapport en noemt de maatregelen die de Arbeidsinspectie neemt 'die een enorme impact hebben op de sector disproportioneel.'

 

 

Gezondheid personeel Schiphol:

Het is de rode draad in alle correspondentie tussen Arbeidsinspectie, luchthaven en vliegmaatschappijen. Ja, de gezondheid van grondpersoneel is heel belangrijk en ja, iedereen is bereid tot het nemen van maatregelen, maar de maatregelen die de inspectie wil, zijn veel te ingrijpend. De sector maakt liever zelf een plan en heeft ook al een aantal maatregelen genomen om 'vliegtuigmotoremissie op en rond het platform' aan te pakken.

 

 

 

Bron: www.rtlnieuws.nl