Specialistisch Verpleegkundig Team.

06-08-2014 19:12

Het Specialistisch Verpleegkundig Team is deskundig met betrekking tot het uitvoeren van diverse medisch-technische handelingen in de thuissituatie, het verzorgingshuis en het verpleeghuis. Daarnaast heeft het team ruime kennis en ervaring op het gebied van zorg aan het zieke kind en palliatieve zorg.

 

Wat kan het Specialistisch Verpleegkundig Team bieden?


·         opstarten en uitvoeren gespecialiseerde verpleegkundige zorg voor volwassenen en kinderen met diverse ziektebeelden;

·         zorgcoördinatie;

·         24 uurs-bereikbaarheid voor acute problemen;

·         advies en ondersteuning bij problemen op het gebied van palliatieve zorg;

·         instructie en begeleiding van patiënt/mantelzorg/ouders en andere hulpverleners;

·         consultatieve functie t.a.v. complexe wondzorg.

 

Hoe vaak en hoe snel kan gespecialiseerde verpleegkundige zorg geleverd worden?

Het Specialistisch Verpleegkundig Team kan maximaal 3 x per etmaal zorg leveren, in uitzonderingssituaties 4 x per etmaal. Meestal zijn er 1-2 werkdagen nodig om logistiek alles rond te krijgen; pompen t.b.v. de palliatieve zorg kunnen echter vrijwel direct worden ingezet.

De opstart van de gespecialiseerde verpleegkundige zorg in de thuissituatie vindt bij op werkdagen plaats, maar is ook bij hoge uitzondering in het weekend mogelijk.

 

Randvoorwaarden:

·         De specialist en/of de huisarts moeten akkoord gaan met de thuisbehandeling.

·         Het getekende uitvoeringsverzoek en protocol moeten aanwezig zijn.

·         De patiënt en de mantelzorg moeten het eens zijn met de thuisbehandeling.

·         De materialen en de medicatie moeten beschikbaar zijn.

·         De zorgverzekeraar moet toestemming geven voor de inzet van medische apparatuur.

·         De financiering van de zorg moet geregeld zijn ( bv via indicatie of onderaannemersschap).

 

Diensten SVT:

-        Alle specialismen komen in aanmerking voor gespecialiseerde thuisverpleging, de meest voorkomende specialismen zijn:


Infectie- en (auto)immuunziekten:

- Oncologie

- Hart- en vaatziekten

- Urologie

- Gastro-enterologie

- Hematologie

- Neurologie

- Orthopedie

- Dermatologie

- Longziekten

- Reumatologie

Kindergeneeskunde, zoals:

- kinderen met hartafwijkingen

- kinderen met neurologische afwijkingen

- kinderen met oncologische ziektebeelden

- kinderen met stofwisselingsziekten.

- Terminale kinderen.

- Ex-prematuren

-        Palliatieve zorg:

De verpleegkundigen van het specialistisch team participeren in de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden.

- Pijnbestrijding, subcutane/intraveneuze medicatietoediening.

- Palliatieve sedatie volgens richtlijnen KNMG. Toediening van b.v. Dormicum subcutaan of intraveneus via draagbaar pompje, bij onrust, angst en/of dyspneu.

- Toediening aanvullende medicatie zoals haloperidol, levomepromazine, buscopan enz.

- Aanvullende behandelingen, zoals ascitespuncties.

 

-        Oncologische huisbezoeken:

- De oncologieverpleegkundige heeft specifieke deskundigheid op het gebied van kanker en kan helpen antwoorden te vinden op vragen over ziekte en/of behandeling

 

-        Infusietherapie:

- Inbrengen en verzorgen van een perifeer infuus;

- Vervangen van infuussystemen;

- Inbrengen van een subcutaan infuus

- Aanprikken en verzorgen Port-a-Cath©, Pass-port;

- Verzorgen insteekopening centraal veneuze catheter en perifeer ingebrachte centraal-veneuze catheter;

- Aanprikken van een shunt;

- Toedienen van infusievloeistof (bv. NaCl 0,9% en Glucose 5 % )

- Toevoegen medicatie aan de infuusvloeistof.

 

-        Parenterale toediening van medicatie:

- Toediening via een ingebracht perifeer infuus;

- Toediening via een ingebracht subcutaan infuus;

- Toediening via een centraal veneuze catheter of Port-a-Cath©;

- Spinale toediening via een intrathecale-, epidurale cath.

- Injectie subcutaan/intramusculair;

- Toediening medicatie via insuflon.

 

-        Enige voorbeelden van medicatietoedieningen (zowel bij kinderen als volwassenen)

- Diuretica

- Antihistaminica

- Psychofarmaca

- Anti-emetica

- H2 receptor antagonisten

- Antibiotica

- Desferal therapie

- Antivirale medicatie

- Immunosuppresiva

- Cytostatica

- Analgetica

 

-        Pijnbestrijding (parenteraal)

- Toepassing van analgetica parenteraal via een draagbaar pompje met PCA optie;

- Verwisselen van het toedieningsysteem;

- Bacteriefilter bij spinaalcatheter;

- Verwisselen van medicatiecassettes/medicatiezakjes;

- Pomp installeren, programmeren en eventueel dosering wijzigen;

- Verzorgen van de insteekopening.

 

-        Transfusies, bloedproducten:

- Afname kruisbloed;

- Afname bloedbeeld (HB,HT, leuco's, trombocyten);

- Bloedtransfusies;

- Trombocytentransfusies;

- Immuunglobuline;

- Factor 8.

 

-        Parenterale voeding:

- Toediening via een centraal veneuze catheter, Port-a-Cath© catheter of Pass-poort. 

 

-        Sondevoeding / Maaghevelen:

- Maagsonde inbrengen(bij kinderen);

- Maaghevel inbrengen bij volwassenen;

- Nickey.

 

-        Nierfunctievervangende therapie:

- CAPD

- APD

 

-        Catheterisaties:

- blaascatheter inbrengen bij man of vrouw bij complexe situaties;

- Suprapubische-catheter verwisselen.

 

-        Wondzorg:

- advisering m.b.t. behandeling wond en keuze verbandmateriaal;

- opstellen wondplan;

- uitvoering wondverzorging en observatie verloop;

- instructie wondverzorging aan zorgteam;

- begeleiding klant en mantelzorg t.a.v. het omgaan met de beschadiging van het lichaam;

- negatieve druktherapie.

 

-        Overige verrichtingen:

- Bronchiaal toilet;

Wisselen van tracheacanules, verzorging tracheostomie.


Bron:  www.hwwzorg.nl