Stichting Hospice Duin en Bollenstreek in Sassenheim.

13-04-2023 12:09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een gastvrij huis waar men in rust en geborgenheid de laatste dagen, weken of maanden kan verblijven.
 

Wij realiseren ons terdege dat het een enorme stap is om de drempel van een hospice over te gaan. Wij hopen door middel van informatie deze drempel iets te verlagen.
 

In het hospice zien we onze gast als een uniek persoon met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde. De gast en diens naasten moeten zich volkomen thuis kunnen voelen, met name omdat de gast in deze fase niet meer in de eigen vertrouwde omgeving kan wonen. De ruime gastenkamers zijn het huiselijk domein van de gast en kunnen worden opgeluisterd met persoonlijke, vertrouwde spullen en herinneringen. De naasten en de vrijwilligers brengen er het leven van alle dag in. Ook de maaltijden kunnen naar eigen smaak en wens worden bereid.

 

Hospice Duin- en Bollenstreek kan een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, verpleging en deskundige vrijwilligers. Er is dan voor de naasten weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn.
 

Aan ons hospice zijn twee consulenten palliatieve zorg verbonden.


Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een zelfstandige organisatie die tot stand is gekomen met middelen vanuit de Duin- en Bollenstreek en werkt voor deze regio.

 

 

 

 

 

Adres:

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek

Hoofdstraat 51

2171 AR Sassenheim

Telefoon: 0252-227139

Email: info@hospiceduinenbollenstreek.nl

Contactformulier: hospiceduinenbollenstreek.nl/contact/